Obce získají na demolice zchátralých budov přes 48 mil. Kč, Nový stavební zákon zatočí s černými stavbami, náklady na jejich demolici převezme od obcí stát

Nový stavební zákon zatočí s černými stavbami, náklady na jejich demolici převezme od obcí stát

Černé stavby jsou defektem stávajícího systému, kdy kvůli dlouhému procesu povolování staveb, nízkým pokutám a vysoké šanci na dodatečné povolení nelegálně vzniká 10 procent staveb. Nový stavební zákon zavede přísnější postup proti černým stavbám.

Obce často nemají, nebo nemohou uvolnit finanční prostředky na výkony rozhodnutí. Nově povinnosti vyplývající z demolice stavby proto přejdou na státní stavební správu, která zajistí rychlé odstranění. Dodatečné povolení bude stavbám uděleno pouze v případě, že stavebník prokáže, že jednal v dobré víře a splní další zákonem stanovené podmínky.

Jedna z deseti staveb vzniká nelegálně. Většina jich je povolena dodatečně, pouze některé jsou zcela odstraněny. Demolice totiž většinou musí financovat obce, které následně po stavebníkovi nemalé náklady vymáhají. Na to však nemají ani finance, ani kvalifikovaný personál, který by celý proces dotáhl do konce. Ve výsledku se ve skutečnosti děje to, že stavebník do 30 dnů od zahájení řízení požádá o dodatečné povolení stavby společně s předepsanými doklady, a úřad mu povolení dodatečně vydá. Proti případné pokutě a rozhodnutí o demolici se navíc může odvolat, proto část stavebníků stavbu na černo zkrátka riskne.

„Obce nemají kapacity na to, aby si na hříšníky došláply a zajistily nákladnou a časově náročnou likvidaci černých staveb. Jediným řešením je převod povinností na stát, který odstranění stavby zajistí. Černé stavby vznikají i kvůli dlouhému vyřizování stavebního povolení. Nový stavební zákon tento proces maximálně urychlí a stavět se bude do roka. Stavebníci tak nebudou mít důvod, proč úřady obcházet,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nový stavební zákon si klade za cíl s černými stavbami nekompromisně zatočit dvěma způsoby. Zaprvé financování za odstraňování černých staveb převezme stát. Na rozdíl od některých obcí stát finanční prostředky má, tudíž odpadne jedna z překážek. Odstraňování černých staveb se dnes může prodloužit na roky, ne-li na celá desetiletí. Po několika zbouraných stavbách, kterým chybí příslušné povolení, si investoři stavění na černo rychle rozmyslí. Důraz na likvidaci bude kladen zejména u staveb, které poruší veřejný zájem, tzn. jsou v rozporu s územním plánem, ochranou životního prostředí či památkovou péči. Odstranění stavby bude nařízeno také v případě, že se stavebník významně odchýlí od získaného stavebního povolení.

Zadruhé dojde k omezení situací, kdy bude možné stavbu povolit až po jejím dokončení. Černá stavba získá dodatečné povolení pouze v případě, že stavebník jednal v dobré víře. Zabrání se tak dodatečnému povolování staveb, které byly vědomě postaveny v rozporu se zákonem.

Zdroj: MMR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře