Ekonomika a finance

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity. V lednu byla očištěná míra nezaměstnanosti 3,0 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,4 %. Oproti lednu 2023 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,2 %, u 30–49 let 83,5 %, u 50–64letých 81,0 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu 3,0 %. Meziročně se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,5 %, u žen 3,6 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,7 %. Oproti lednu 2023 se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,4 %) o 12,3 procentního bodu.

„Míra ekonomické aktivity žen se v posledních třech letech zvyšovala velmi rychle, zatímco u mužů stagnovala. Odstup mezi těmito mírami je však stále tak velký, že i při udržení tohoto tempa růstu by ekonomická aktivita žen modelově dostihla tu mužskou až v roce 2039,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v lednu 2024 za Česko na úrovni 3,0 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře