Světový den mokřadů: Mokřady = voda = život
Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí, zmírňují dopady klimatických změn a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Nenahraditelnou úlohu mokřadů a vody v krajině, jejich význam a nezbytnost ochrany nejen u nás a v Evropě, ale i na celém světě, připomíná Světový den mokřadů.

Každoročně připadá na 2. února, tedy na den podpisu textu Ramsarské úmluvy prvními státy světa. Letos je také současně oslavou 50. výročí existence této globální úmluvy, která pro podporu mokřadů a jejich rozumného a udržitelného využívání vznikla v roce 1971. Ministerstvo životního prostředí, které je garantem členství ČR v úmluvě, proto chystá ve spolupráci s partnery v průběhu letošního roku k připomenutí kulatého výročí Ramsarské úmluvy několik akcí, spojených s mokřady, mj. emisi poštovní známky s motivem mokřadů.

Mokřady patří k nejohroženějším místům u nás i ve světě. Mnoho jich bylo v minulosti poškozeno, odvodněno nebo dokonce zcela zničeno. Za posledních sto let jich jen v Evropě zanikla většina. Musely ustoupit intenzivnímu zemědělství i výstavbě. Ramsarská úmluva je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany přírody. Zároveň je jedinou, která chrání konkrétní typ biotopu. U nás je na seznam mezinárodně významných mokřadů zapsáno čtrnáct míst.

„Ke konci roku 2020 bylo z Operačního programu Životní prostředí poskytnuto 5,4 miliardy korun na realizaci téměř 700 projektů. S pomocí evropských peněz se tak například daří vracet vodní toky do svých původních koryt, obnovují se slepá ramena řek, mokřady i zaniklé rybníky. Vytvářejí se tůně pro obojživelníky a další živočichy, na neprostupných jezech se staví rybí přechody. Stovky menších projektů byly podpořeny i z národních krajinotvorných programů,“ popisuje ředitel AOPK ČR František Pelc.

Na konkrétní příklady některých dokončených projektů se můžete podívat zde: Zjistíte třeba, jak probíhala revitalizace vodních ploch v přírodní rezervaci U sedmi rybníků v Karlovarském kraji, jak se zachránila rozmanitost přírody v přírodní rezervaci Bažantula v Poodří, jak se obnovovaly podmáčené louky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jak se dal prostor řece Moravě u Štepánova či jak se vybudovaly nové tůně v Českém krasu. Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na mokrady.cz.

Věděli jste, že:
  • Mokřady poskytují ochranu před povodněmi a bouřkami
  • Mokřady se také významně uplatní v boji proti suchu a mají své místo v Adaptační strategii na klimatickou změnu
  • Mokřady zachycují polutanty a čistí vodu
  • Mokřady pomáhají regulovat klima: rašeliniště ukládají dvakrát tolik uhlíku než lesy, přičemž slaniska, mangrovy a mořské řasy také obsahují obrovské množství uhlíku
  • 40 % světových druhů živočichů žije a množí se v mokřadech
  • Ročně bylo ve sladkovodních mokřadech objeveno asi 200 nových druhů ryb
  • Více než miliarda lidí závisí svými příjmy na mokřadech

Více info na www.ramsar.org

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře