Kontrola doplňků stravy určených pro kloubní výživu

Kontrola doplňků stravy určených pro kloubní výživu – Polovina kontrolovaných doplňků stravy určených pro kloubní výživu klamala spotřebitele ohledně skutečného složení

V tržní síti existuje velká nabídka doplňků stravy určených pro kloubní výživu. Na tyto produkty je také cíleno hodně reklam. Nabízené doplňky stravy se liší obsaženými látkami, formou i způsobem užívání a v neposlední řadě také cenou. Spotřebitelé si vybírají doplňky stravy s ohledem na obsah deklarovaných složek a jejich očekávané účinky. Cílem kontrolní akce bylo prověření obsahu deklarovaných látek s fyziologickým účinkem na klouby a pojivovou tkáň uvedených ve složení doplňků stravy pro kloubní výživu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila výsledky kontrolní akce zaměřené na doplňky stravy určené pro kloubní výživu. Přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři.

V rámci kontroly inspektoři odebrali 12 vzorků doplňků stravy pro hodnocení v laboratoři. Celkem 6 vzorků nevyhovělo požadavkům právních předpisů, když laboratorní rozbor potvrdil nižší než na obalech uvedené hodnoty obsahu látek chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, kolagen, MSM (metylsulfonylmetan) nebo vitamínů. Předmětní provozovatelé tak porušili čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011, a to tím, že uvedli zavádějící informaci o potravině, zejména o její charakteristice a složení.

S kontrolovanými osobami zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.

Inspektoři SZPI realizovali kontrolní akci s ohledem na velkou nabídku doplňků stravy určených pro kloubní výživu v tržní síti. Nabízené doplňky stravy se liší obsaženými látkami, formou i způsobem užívání a cenou, přičemž spotřebitelé si vybírají doplňky stravy s ohledem na obsah deklarovaných složek a jejich očekávané účinky. Prodej těchto produktů je mj. často podporován cílenou reklamou.

Při stejně zaměřené kontrolní akci v roce 2021 laboratorní hodnocení potvrdilo nevyhovující parametry u 7 z 10 odebraných vzorků. Z důvodu opakovaně neuspokojivých výsledků budou kontrolní akce v daném segmentu pokračovat i v budoucnu.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře