NKÚ Miliardové dotace Národní sportovní agentury byly bez kontroly

NKÚ: Miliardové dotace Národní sportovní agentury byly bez kontroly.

Národní sportovní agentura (NSA) nesledovala a nekontrolovala, jak příjemci využili dotace a zda dodrželi stanovené podmínky. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V některých případech ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a NSA, které v letech 2019 až 2022 vydaly ze státního rozpočtu na podporu sportu celkem 26,5 miliardy korun, nepostupovaly při poskytování dotací transparentně a v souladu s právními předpisy.

Kontroloři to dnes uvedli v tiskové zprávě. Ministerstvo na dotaz ČTK připustilo, že při výběru příjemců dotací mohlo v některých případech dojít k dílčímu pochybení. Agentura doplnila, že za kontrolovaný časový úsek nenese odpovědnost současné vedení NSA, zveřejněné výsledky respektuje.

Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo MŠMT. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor. Podle kontrolorů ale očekávané přínosy “nebyly naplněny”. Agentura podle NKÚ například nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly například k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže či ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, což patří mezi priority vynaložených podpor.

“Na zjištěné nedostatky Národní sportovní agentura reagovala již v průběhu kontroly přijetím celé řady nápravných opatření, která jsou průběžně implementována do operativní činnosti NSA i vnitřního kontrolního systému,” napsala agentura na svém webu.

Proces administrace žádostí o podporu byl podle kontrolorů jak u MŠMT, tak i v NSA u jedné pětiny kontrolovaných dotačních výzev zdlouhavý. Ministerstvo za roky 2019 a 2020 vydávalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v průměru po 90 až 300 dnech a NSA za roky 2021 a 2022 v průměru po 172 až 335 dnech, uvedli. Podle ministerstva souvisela delší administrace s více faktory, které NKÚ v hodnocení nezohlednil. “Jednalo se například o skutečnost, že výzvy MŠMT byly vyhlašovány v roce předcházejícím roku, na který byla dotace poskytována, administrace proto mohla probíhat (a také probíhala) několik měsíců, přičemž nemohlo dojít k vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace,” sdělil tiskový odbor resortu. Dodal také, že ne vždy žadatelé podali úplnou a bezchybnou žádost a bylo nutné je vyzývat k nápravě.

“MŠMT připouští, že při výběru příjemců dotací mohlo v některých případech dojít k dílčímu pochybení u srovnání pořadí při shodném bodovém hodnocení, a to pravděpodobně chybou v administraci. Žádným způsobem však nedošlo k poškození některého ze žadatelů o dotaci. MŠMT následně nastavila lepší kontrolu správnosti řazení projektů při shodném počtu bodů,” uvedlo ministerstvo. Agentura dodala, že novému vedení NSA se podařilo přijatými opatřeními výrazným způsobem zkrátit délku vyhodnocování dotačního řízení.

Nejvyšší kontrolní úřad odhalil nedostatky i v hospodaření NSA. “Například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv,” zjistili kontroloři. Podle nich se to týkalo šesti z celkem 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům neměla NSA v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy, přitom byly rovněž prokazatelně využívány jinými subjekty, uvedl NKÚ. Na pozemcích NSA byla například lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

Agentura podle kontrolorů nepostupovala podle zákona ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. “Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy,” uvedl NKÚ.

Zdroj: ČTK

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře