V Královéhradeckém kraji začala největší obnova vlaků, Železniční dopravci v ČR loni přepravili 184,6 milionu pasažérů, Systém univerzální vlakové jízdenky OneTicket zavádí novinky, Vlak, železnice, české dráhy, zákon
Zlepšení v oblasti bezpečnosti na železnici nebo jednotné podmínky na dráze v rámci Evropské unie. To přináší novela zákona o dráhách, která začala platit prvního února. Drážní úřad nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Jedním z cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronického monitoringu licence strojvůdců, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla.

Prakticky to bude fungovat tak, že dopravce oznámí do systému provozovatele dráhy to, že strojvedoucí zahájil a ukončil jízdu. Přes číslo licence strojvedoucího pak Drážní úřad bude mít přehled o tom, od kdy do kdy a pro jakého dopravce konkrétní strojvedoucí řídil vlaky. Přijatý zákon může do budoucna pomoci předcházet chybám či přetížení strojvedoucích. Teprve díky němu budou k dispozici objektivní informace, které bude možné po určité době vyhodnotit, a následně zvážit přijetí nějakých omezení nebo sankcí v momentě, kdy se ukáže, že strojvůdci v době svého odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců.

Lepší propojenost železnice v rámci EU 

Další změnou v drážním zákoně je převedení dvou evropských směrnic do českého práva. Konkrétně jde o směrnici o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnici o bezpečnosti železnic. Ty jsou zaměřeny na vzájemnou propojenost železnice v evropském prostoru a její bezpečnost. 

Oba unijní předpisy jsou také součástí technického pilíře takzvaného čtvrtého železničního balíčku. Cílem unijní úpravy je uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému Evropské unie, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v EU a zvýšit úroveň bezpečnosti na železnici. 

Technická část čtvrtého železničního balíčku stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se například nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh. Též se zde počítá s postupným přechodem od národních registrů drážních vozidel k centrálně (na úrovni Evropské unie) vedenému registru dle práva Evropské unie v roce 2024. 

Novela zákona může do budoucna přispět také k lepšímu využití kapacity na železnici. Zavádí totiž možnost určit vybrané tratě jako specializované pro osobní nebo naopak nákladní dopravu. Přednostní druh dopravy bude mít lepší výchozí podmínky při přidělení kapacity dráhy, ale zároveň to neznamená, že by na trati nemohly být provozovány v určitém rozsahu i vlaky druhého segmentu. 

Pokud se toho provozovatelé dráhy rozhodnou využít, mohou tak učinit v prosinci letošního roku v novém Prohlášení o dráze. Po uplynutí roční lhůty, která podle zákona slouží dopravcům, aby se na změnu připravili, bude od prosince 2023 možné specializovanou infrastrukturu začít v praxi využívat.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře