MMF zhoršil odhad růstu české ekonomiky, Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity, Podíl penzijních závazků na HDP se mírně zvýšil, Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity , Trh práce oživuje, výdělky však znehodnocuje inflace, úrokové sazby, ČNB, inflace, Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity, Růst spotřebitelských cen zrychluje

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – srpen 2023 

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v srpnu 75,1 %. Oproti srpnu 2022 se snížil o 0,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,3 %, u žen 68,6 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,9 %, u 30–49 let 84,1 %, u 50–64letých 81,0 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v srpnu 2,6 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,2 %, u žen 3,1 %.

„Bílý šum, tak se v matematické statistice nazývá jev, kdy se čísla vyvíjejí bez trendů, jen nepravidelně poskakují tu nahoru, tu dolů. A něco takového zhruba sledujeme u celorepublikových ukazatelů českého trhu práce v postcovidovém období. Vnitřní struktury zaměstnanosti se však proměňují,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,2 %. Oproti srpnu 2022 se snížil o 0,3 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8 %) o 12,4 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v srpnu 2023 za Česko na úrovni 2,5 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře