Vodovody místo provizorních suchovodů, Příspěvky na vodovody i zadržování vody v krajině, Zájem o dotace na nové zdroje pitné vody je obrovský, Do obecních rozpočtů míří 300 milionů, na pitnou vodu nebo šetrné pouliční lampy

Vodovody místo provizorních suchovodů. MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody

V reakci na zhoršující se dostupnost vody a negativní dopady sucha v České republice vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mimořádnou dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Investice míří na výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících úpraven vody. Prostředky pomohou financovat připravené vodárenské projekty, které jsou navázány na již podpořený projekt v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na výstavbu kanalizace.

Hlavním přínosem těchto investic do vodohospodářské infrastruktury je stabilizovat dodávky pitné vody v nejvíce zranitelných oblastech, kde dodávky vody řeší individuálně vlastními studnami a které jsou nejvíce ohroženy nevyhovující kvalitou vody nebo nízkou vydatností zdroje. Současně mají připraven nebo v běhu projekt na napojení na veřejný vodovod i na likvidaci odpadních vod.

K uvolnění dodatečných prostředků přistupuje rezort životního prostředí po poslední vyhodnocené výzvě v OPŽP, kdy byl řadě žadatelů schválen projekt na výstavbu kanalizace, ale jejich vodárenský projekt skončil pro enormní zájem takzvaně pod čarou. Neschválení dotace na vodovody pak v mnoha případech způsobilo zastavení stavebních prací i na kanalizaci. Vyhlášením výzvy dojde k doplnění a posílení výzev právě v oblasti pitné vody v OPŽP.

Dotační výzva vyhlášená pod číslem 9/2023 z NPŽP se zaměřuje primárně na podporu výstavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, a to napojením na stávající vodárenskou soustavu. V lokalitách, kde není nákladově efektivní napojení na vyšší vodárenskou soustavu, budou současně řešeny i zdroje vody včetně odpovídající úpravy vody.

O dotaci se mohou ucházet vlastníci veřejných vodovodů nebo kanalizací, tedy zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části, obchodní společnosti či zájmová sdružení. Podmínkou je schválená žádost na financování kanalizace v OPŽP.

K dispozici je ve výzvě celkem 700 milionů korun. Investiční podpora u jednoho projektu začíná na 3 milionech korun a pohybuje se od 30 % do 70 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na konkrétní aktivitě projektu.

O podporu se mohou zájemci hlásit přes Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS) na webu zadosti.sfzp.cz od 16. října 2023 do 31. ledna 2024.

Z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bylo v tomto programovém období doposud schváleno 99 vodohospodářských projektů dotací ve výši 2,858 miliard korun.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře