Vohančice sází stromy, tisící strom zasadil prezident Pavel, Den za obnovu lesa, největší lesnická akce pro veřejnost, Intenzivní obnova lesů pokračuje, V novodobé historii ČR došlo k rekordnímu zalesňování

V minulém roce došlo k poklesu těžby dřeva na 30,3 mil. m3 dřeva bez kůry, z toho 86,9 % bylo zpracováno v rámci nahodilé těžby. Plocha zalesňování o rozloze 40 679 ha byla naopak v novodobé historii ČR rekordní, probíhá obnova lesa ( zalesňování ) po rozsáhlých kalamitách.

V roce 2021 se snížil objem vytěženého dřeva na 30,3 mil. m3, což je oproti předchozímu roku o 5,5 mil. m3 méně. Většinu těžby dřeva stále představovala těžba nahodilá (86,9 %), při které byly zpracovány především stromy z kůrovcové kalamity, meziročně však došlo k jejímu propadu o 7,6 mil. m3.

Loni se těžily zejména jehličnaté dřeviny (94,9 %), těžba listnatých dřevin zaznamenala nárůst na 1,5 mil. m3. Z jednotlivých dřevin jasně převažoval smrk (85,1 %), dále s velkým odstupem následovala borovice (7,0 %) a modřín a buk (shodně 2,2 %). Nejvíce dřeva se stejně jako v několika minulých letech vytěžilo v Kraji Vysočina, kde objem 7,4 mil. mdřeva představoval 24,6 % celkové těžby v Česku.

Meziročně velký přírůstek byl v roce 2021 zaznamenán u zalesňování (sadba a síje). „V loňském roce došlo k výraznému nárůstu u zalesňované plochy. Sadba a síje představovala úctyhodných 40 679 hektarů, tedy o 7 tisíc hektarů více než v roce 2020. Jedná se tak o dosud nejvyšší hodnotu v novodobé historii České republiky,“ upozorňuje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Intenzivní zalesňování souvisí s obnovou lesních porostů po rozsáhlých kalamitách z posledních let.

Obdobně jako v minulých letech v Česku převažovala plocha nově zalesněná listnatými dřevinami (52,1 %). Při zalesňování byl z dřevin nejvíce použit smrk (29,8 %), dále buk (24,2 %), dub (17,1 %) a borovice (7,6 %). Při výsadbě se spotřebovalo 244 mil. sazenic (z toho 63,8 % listnáčů). Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 6,0 tis. kusů, u listnatých dřevin 7,4 tis. a u jehličnanů 4,5 tis. Nejvíce se loni zalesňovalo opět v Kraji Vysočina (9 310 ha, tj. 22,9 % celkového zalesňování v ČR). Kromě zalesňování sadbou a síjí se využívá také přirozená obnova lesa, u které došlo k nárůstu o 2 496 ha na 9 111 ha (+37,7 %). Mírně zde převažovaly jehličnany (54,5 %), z dřevin pak nejčastěji smrk (46,3 %) a buk (21,6 %).

Na konci roku 2021 zaujímaly lesní pozemky plochu 2 678 804 ha, státní lesy z nich tvoří 54 %.Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Lesnictví 2021.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře