Projekt „Kladsko-Orlicko-Sněžník“

V rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Polsko vzniká projekt „Kladsko-Orlicko-Sněžník“, jehož součástí je vybudování rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku na polském území. Na české straně tak vznikne Návštěvnické centrum ve městě Králíky. Všechny práce probíhají v souladu s ochranou životního prostředí.

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo od institucí a neziskových organizací ochrany přírody a krajiny v loňském roce několik žádostí o prověření dodržování stanovených podmínek při realizaci výstavby rozhledny.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností jsme se obrátili jak na české Ministerstvo životního prostředí, tak i na další subjekty, které jsou přímo zapojeny do realizace projektu, konkrétně město Králíky, město Stronie Śląskie, tak i na polské instituce ochrany přírody – Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi. To vydalo doporučení a stanovilo podmínky pro výstavbu, kterých se zhotovitel projektu musí striktně držet. Není proto možné realizovat projekt, který by mohl mít negativní dopad na životní prostředí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zástupci Ministerstva životního prostředí navíc kontaktovali i partnerské ministerstvo ve Varšavě. Ministerstvo pro místní rozvoj od obou ministerstev získalo ujištění, že stavební práce jsou prováděny pod přírodovědným dohledem, exempláře chráněných druhů rostlin byly přesazeny na bezpečná místa a plocha stavebního pozemku byla oplocena. Povinnost přepravy stavebních materiálů a konstrukčních prvků rozhledny vrtulníkem bude navíc kontrolována polským orgánem ochrany přírody v průběhu další realizace stavby. Právě v souvislosti s ochranou prostředí provádí dodavatel práci s nejmenší dostupnou technikou, tj. mini-bagry a malými vozíky, jejichž pracovní šířka je 2,2 metru a které se pohybují výhradně po stezce. Následná dodávka betonu, samotné ocelové konstrukce a skla proběhne výhradně letecky.

Vizualizace Rozhledna Kralicky Sneznik 1

Ochrana životního prostředí je součástí prověřování a kontroly u všech projektů. Jako podklad k hodnocení slouží v případě investičních projektů potvrzení o vlivu projektu na území Natura 2000, který na polské straně vydalo Regionální ředitelství životního prostředí ve Wroclawi a stavební povolení. V rámci tohoto projektu byly předloženy veškeré podklady, dle stanovených pravidel a nebyly shledány důvody, které by vylučovaly výstavbu rozhledny. Přírodní a stavební dozor také upozornil dodavatele, že stavební stroje mají stát na místech, která jsou chráněna rohožemi. Současně nebyl zjištěn žádný únik provozních tekutin z výše uvedených strojů.

„Představitelé měst Stronie Śląskie a Králíky zahájili přípravu společné trasy stezky mezi českou a polskou turistickou stezkou na vrchol Sněžníku. Město Králíky zároveň navázalo spolupráci s CHKO Jeseníky a panuje shoda, že stávající značení turistických tras respektuje nejvyšší standardy ochrany přírody a není plánováno další rozšíření tras. MMR bude v dalším průběhu realizace projektu kontrolovat plnění všech podmínek vedoucích k minimalizaci a kompenzaci dopadů na přírodní stanoviště a stanoviště živočišných druhů. Všechna tato stanoviska byla poskytnuta MŽP, které obdrželo obdobné stanovisko, že podmínky jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny i dle polského ministerstva životního prostředí dodržovány. Věříme proto, že nic nebrání ke zdárné realizaci tohoto projektu v souladu s pravidly a platnou legislativou,“ dodává ředitel Odboru evropské územní spolupráce Jiří Horáček.

Zdroj: MMR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře