Podnikatelský důchod zemědělců meziročně klesl, Mimořádné valorizace důchodů nahradí dočasný příspěvek, Jurečka, inflace, Vláda, porostou důchody, Poslanci SPD navrhli zvýšení základní výměry důchodů

Podnikatelský důchod zemědělců meziročně klesl.

Podle zpřesněných údajů klesla odhadovaná hodnota produkce tuzemského zemědělství v roce 2023 meziročně o necelých 8 %. Podnikatelský důchod zemědělců se snížil téměř o polovinu.

Produkce zemědělského odvětví dosáhla za rok 2023 hodnoty 176,9 mld. korun a meziročně klesla o 7,8 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (53,7 %) nad živočišnou (39,9 %). Meziroční snížení hodnoty rostlinné produkce o 16,8 % bylo ovlivněno zejména nízkou cenou úrody pšenice (-31,0 %), ječmene (-22,4 %) a řepky (-29,6 %). Naopak meziročně vyšší ceny všech hlavních komodit v živočišné výrobě měly za následek i vyšší hodnotu živočišné produkce (+6,9 %).

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 120,3 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 5,9 %. Pokles lze pozorovat u nákladů na energie a maziva (zejména u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen. K navýšení cen naopak došlo u osiv a sadby, přípravků na ochranu rostlin a veterinárních služeb. Náhrady zaměstnancům vzrostly o 4,1 % a pachtovné o 2,6 %.

Podnikatelský důchod zemědělců, jehož součástí jsou i zemědělské podpory, se podle předběžných výsledků ve srovnání s rokem 2022 snížil o 45,2 %, tj. z 25,6 mld. korun na 14,0 mld. korun.

Podrobné údaje k tématu přináší nově zveřejněná publikace Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky – 2023, dostupná na webu ČSÚ.

Souhrnný zemědělský účet je sestavován na základě unijní mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje ekonomickou výkonnost odvětví. Zpřesnění výsledků Souhrnného zemědělského účtu za rok 2023 bylo provedeno na základě údajů dostupných k 29. únoru 2024. Definitivní výsledky budou zveřejněny 30. září 2024.

Zdroj: ČSÚ

, , , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře