Problematika alkoholu. Začíná devátý ročník kampaně "Suchej únor"

S problematikou alkoholu, jeho vlivu a důsledků neúměrného pití se policisté setkávají při své práci dnes a denně. Někde alkohol otupuje smysly a zhoršuje reakce, jinde zase zvyšuje agresivitu.

Negativní dopady nezodpovědného pití alkoholu řešíme v souvislosti s výtržnostmi a různými formami násilí a agrese, v souvislosti s řízením dopravních prostředků,  v případech narušujících výchovu mládeže a v mnohých dalších situacích, kdy je alkohol zlým pánem. To vše jsou pádné důvody pro to, abychom podpořili devátý ročník kampaně „Suchej únor“. 

Argumentů pro podporu osvětové kampaně poukazující na různé oblasti života, kde všude nás alkohol může ovlivňovat, máme z naší činnosti poměrně hodně. Jako příklad nelze neuvést dopady alkoholu na bezpečnost silničního provozu nebo zjištění o užívání alkoholu ze strany mládeže.

Alkohol v silničním provozu

O tom, že do silničního provozu nepatří alkohol v žádné míře, není třeba diskutovat. Účastník provozu musí být neustále ve střehu. Reakce řidiče zpomalené nebo jinak ovlivněné alkoholem představují na komunikacích obrovské riziko, které mnohdy přináší smrt. V roce 2020 přišlo při celkem 4486 dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu o život 50 lidí.  V dalších 173 případech přinesly tyto nehody těžké zranění a 1852 zranění lehkých.

Z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel představovaly „alkoholem ovlivněné“ nehody 4, 8%. Největší podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu byl zaznamenán u řidičů nemotorových vozidel, tedy zejména u cyklistů. Z celkového počtu zaviněných nehod bourala pod vlivem alkoholu více než ¼ nemotorizovaných řidičů. V případě chodců statistika ukazuje na 12, 3%. K tomu všemu zjistili policisté 5311 přestupků spojených a alkoholem při běžném dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Právě rizikové jednání mnohých účastníků provozu, kteří neváhají vyjet či vstoupit na komunikace ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou, vedlo před 10 lety k zavedení povinné dechové zkoušky,  která je v případě podezření navíc doplňována testem na přítomnost jiných návykových látek, do každé silniční kontroly. Opatření, které vyvolalo velkou diskuzi, se brzy ukázalo jako velmi účinné.  Zatímco ještě v roce 2009 byl alkohol v souvislosti s řízením motorového vozidla zjištěn u 33201 řidičů, v roce 2010 ukázala dechová zkouška pozitivní hodnoty „už jen“ u 13201 řidičů. Počet dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu se tehdy v meziročním srovnání snížil o více než 700 nehod, přičemž počet usmrcených při těchto nehodách klesl ze 106 osob na 83. Postupný pokles sledovaných ukazatelů, pochopitelně s výjimkami, kterou byl např. rok 2018, bylo možné sledovat napříč celým desetiletím.

Přesto vlivem nezodpovědného přístupu k alkoholu na silnicích stále umírají lidé. Dopady jsou citové, společenské i ekonomické. Je třeba se proto tématu nevyhýbat. To potvrzuje také ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý: „Někdy je až neuvěřitelné, v jakém stavu opilosti usednou někteří za volant. Setkáváme se s argumentací typu „vždyť jsem vypil jen…“, ale na každého působí alkohol jinak a například auto se může stát v rukou alkoholem ovlivněného řidiče velmi snadno smrtící zbraní. Na silnice alkohol zkrátka nepatří.“

K diskuzi vybízí také fakta o pití alkoholu ze strany mládeže. Jaké návyky si do dospělosti odnášejí mladiství nebo ještě hůře nezletilí, kteří první zkušenosti s alkoholem sbírají před branou dospělosti? Dokáží následně zaujmout k pití alkoholu zdravý postoj?

Alkohol a mládež

Policejní dohled v souvislosti s pitím alkoholu ze strany mládeže cílí prioritně na subjekty, které  osobám mladším 18 let alkohol prodají. V uplynulých letech byly pod názvem „Hazard, alkohol a děti“ ve spolupráci s dalšími kontrolními složkami realizovány preventivně cílené kontroly restauračních zařízení, diskoték, večerek, barů, supermarketů a dalších provozoven, kde mohou děti alkohol získat.  V roce 2019 bylo při zmiňované součinnostní akci zkontrolováno 2371 provozoven a odhaleno 522 případů dětí, které požily alkohol. „Obdobné kontroly jsou realizovány také mimo specializované akce v průběhu celého roku“, jak doplňuje ředitel služby pořádkové policie plk. Petr Sehnoutka. „Přestože nejsou opilé děti a dospívající primárním cílem našich kontrol, je zcela na místě, aby byly tyto případy řešeny. Mnohým může včasný zásah státní správy pomoci uvědomit si, jaká rizika v souvislosti a alkoholem hrozí, a to je nezbytné. S negativními dopady alkoholu se policisté při své práci totiž setkávají neustále“, dodává plk. Sehnoutka.   

Na skutečnost, že alkohol není v České republice pro děti do 18 let neznámý pojem, poukazují také zjištění mezinárodní studieESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) mapující situaci vývoje v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích. Podle zjištění testování z roku 2019, prováděného na 255 vybraných základních a středních školách v celé ČR, alkohol někdy v životě pilo 95 % šestnáctiletých studentů. Konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech uvedlo 63% studentů včetně 15 % časté konzumace (6 x nebo častěji). Pití nadměrných dávek při jedné příležitosti v posledních 30 dnech přiznalo 39 % šestnáctiletých atd.

Suchej únor

Všechna uvedená i jim podobná zjištění jen dokazují, že je třeba o otázce vlivu alkoholu otevřeně diskutovat napříč celou společností. Základem účinné prevence negativních dopadů je dostatek informací. Vhled do problematiky atraktivní formou nabízí právě zmiňovaná kampaň Suchej únor. Ve svém devátém ročníku kampaň představuje alkohol v různých společenských rolích, včetně jeho vlivu na řízení vozidel nebo násilné chování. Přijmete s námi tuto výzvu k zamyšlení?

Zdroj: Policie ČR


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře