Ekonomika a finance
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – únor 2022. V únoru se očištěná míra nezaměstnanosti zvýšila na 2,5 %.
Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v únoru 75,2 %. Oproti únoru 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,3 %, u žen 67,7 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 45,0 %, u 30–49 let 87,4 %, u 50–64letých 78,6 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 %, u žen 3,2 %.

„Zvýšení nezaměstnanosti v únoru bylo výhradně u žen. Zatímco míra nezaměstnanosti mužů je v evropském srovnání stále rekordně nízká, u druhého pohlaví se Česko takto chlubit nemůže,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,0 %. Oproti únoru 2021 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,8 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,8 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v únoru za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře