Podmínky dotací v novém programu Nová zelená úsporám, Startuje další etapa programu Nová zelená úsporám

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám.

V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

„Program Nová zelená úsporám za 7 let svého trvání přispěl více než 68 tisícům příjemců celkem 11 miliardami korun a dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v Česku. Domácnosti díky němu šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici. Úsporná opatření navíc zhodnotí jejich nemovitost i s výhledem do budoucna, není totiž pochyb, že právě požadavky na energetické a ekologické parametry budov budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu. Z pohledu ekonomiky je nezanedbatelný přínos Nové zelené úsporám i v tom, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ vyzdvihl hlavní přínosy programu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.

Dotace pro úsporné bydlení pod jednou střechou

Snahou ministerstva bylo program Nová zelená úsporám nejen zpestřit, ale především ho postavit tak, aby celou škálu podporovaných opatření bylo možné de facto libovolně kombinovat. Po dotacích navíc mohou zcela nově sáhnout vedle domácností i majitelé bytových domů z celé ČR.

„Naším cílem bylo poskytnout majitelům domů jeden dotační program, kde si budou moci podporu poskládat na míru. V praxi to bude fungovat tak, že v rámci jedné žádosti bude žadatel moci zkombinovat různá opatření – od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. To byl také důvod, proč jsme program Dešťovka sloučili s Novou zelenou úsporám. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí,“ vysvětlil ministr Richard Brabec.

Větší výběr i vyšší dotace

Zájemci o dotace budou moci nově vybírat z daleko širší nabídky dotací. Vedle již zmiňované podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů.

„U některých podporovaných opatření pak navyšujeme jednotkové dotace. Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů o cca 20 %, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla. Částky, které mohou žadatelé na zlepšení svého bydlení získat, tak nejsou vůbec zanedbatelné a uhradit mohou až polovinu vstupních nákladů,“ informoval Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který bude administraci programu zajišťovat.

Výhodnější podmínky čekají i zájemce o solární systémy, které každým rokem stoupají na popularitě. „Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili nový jednoduchý systém výpočtu dotace, který umožní žadatelům realizovat systém zcela dle jejich potřeb. V reakci na budoucí možnost zapojení nové FVE do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 % vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující FVE s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů,“ dodal Petr Valdman.

„Inspiraci pro změny a úpravy podporovaných opatření nebereme „na zelené louce“, průběžně spolupracujeme například se Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Komorou obnovitelných zdrojů, profesním svazem Šance pro budovy a mnoha dalšími, abychom včas zachytili budoucí trendy a zaměřili naše opatření i na adaptaci domácností na změnu klimatu a její extrémní projevy,“ doplnil Petra Valdmana ministr Brabec.

Kombinujte a spořte ještě více

Realizací více úsporných opatření domácnosti uspoří hned dvakrát. Za každou kombinaci totiž získají bonus 10 tisíc korun, u bytových domů se vyšplhá až na 20 tisíc korun. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc.

„Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů až o 200 tisíc korun. Bonusy je totiž možné sčítat,“ vysvětlil ministr Brabec a dodal, že dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi.

Další novinkou je bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který lze uplatnit v případě podpory zateplení či výstavby rodinných a bytových domů, ten zohledňuje principy cirkulární ekonomiky a klade důraz na demontovatelnost a recyklovatelnost použitých materiálů a vede k preferenci výrobků vyrobených z recyklátů. Výše bonusu pro rodinné domy je až 30 tisíc korun a v případě bytových domů pak až 60 tisíc korun.

Automaticky 10 % budou zvýhodněni žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů – z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Je to lehčí, než si myslíte

Příjem žádostí spustíme 12. října. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky poběží i následná komunikace se SFŽP ČR, žadatelé se tak nemusí bát složitého papírování.

„Všechny informace, jak postupovat, najdou zájemci na novém webu programu a především pak v Závazných pokynech, kde jsou kompletně shrnuty všechny podmínky a pravidla. V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na naši bezplatnou linku, kontaktovat naše krajská pracoviště nebo navštívit náš stánek na veletrhu FOR ARCH, kde budeme mít i doprovodný program plný přednášek,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím dotačním programem pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo přijato přes 85 tisíc žádostí a na účty domácností vyplaceno více než 11 miliard korun. Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí. Příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. V nové etapě programu bude rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a dále pak z výnosů prodeje emisních povolenek a z Modernizačního fondu.

Závazné pokyny pro žadatele v programu NZÚ

Přílohy:
Nabídka dotací pro rodinné domy 
Nabídka dotací pro bytové domy 

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře