ČOI si "posvítí" na Black Friday , Black Friday: Jak se vyhnout pastem výprodejů

Black Friday: Informace České obchodní inspekce (ČOI)

Nadcházející „Black Friday“ se stal synonymem pro slevy obecně. Letos připadá na 24. listopadu, ale obchodníci nabízejí slevy i řadu dní před a po tomto termínu. Zvýšený zájem o nakupování přináší i rizika pro spotřebitele. Kontrolám klasických i internetových obchodů se proto v tyto dny bude Česká obchodní inspekce intenzivně věnovat.

„Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla jasná pravidla pro nabízení zboží ve slevě. Spotřebitelé tak získají informace o tom, jaká byla nejnižší prodejní cena výrobku, ze které byla sleva poskytnuta, a výši této slevy. Právní úprava tak brání marketingovým praktikám některých prodávajících, které v minulosti mohly ve spotřebitelích vyvolat mylný dojem o slevách z cen výrobků a podmínkách, za kterých byly tyto slevy poskytnuty. ČOI bude v období Black Friday věnovat zvýšenou pozornost dodržování povinností prodávajících spojených s poskytováním slev,“ uvádí ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Podle zákona o ochraně spotřebitele prodávající, který deklaruje slevu z ceny výrobku, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů. V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Tato povinnost se nevztahuje na výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin.

Zejména v období Black Friday, ale i dalších slevových akcí je důležité, aby spotřebitel:
  • byl obezřetný – obezřetnost zahrnuje nejen úvahu o koupi výrobku, ale i úvahu o tom, od koho výrobek koupit. Zejména u dražších výrobků nebo výrobků s delší dobou životnosti je namístě zvážit i otázky týkající se kvality a opravitelnost výrobku, dostupnosti servisu, možnosti uplatnění práv vyplývajících z uzavřené smlouvy a další okolnosti;
  • porovnával ceny napříč trhem – sleva v jednom obchodě, nemusí ještě znamenat nejvýhodnější cenu na trhu, mohou existovat jiné obchody, které stejný výrobek nabízejí za shodnou cenou běžně, a ve slevě ještě levněji. V případě internetu je možné zkoumat nejen cenu výrobku, ale na základě recenzí i hodnocení prodávajícího. Je nutné rozlišovat ověřené a neověřené spotřebitelské recenze;
  • zajímal se o předchozí prodejní cenu – podle platné právní úpravy musí sleva vycházet z nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v posledních 30 dnech před slevou, případně po kratší dobu, nebyl-li v prodeji alespoň 30 dnů, nebo ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván 30 dnů před poskytnutím první slevy, pokud dochází ke zvyšování slevy postupně;
  • zajímal se o podmínky slevy – ne každá sleva je bez dalšího dostupná každému spotřebiteli. Některé slevy mohu být podmíněny například členstvím v klubu, přihlášením se do mobilní aplikace, objednáním zboží prostřednictvím internetu, dobou zadání objednávky atp.,“ doplňuje ústřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Zdroj: Státní správa

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře