V Česku přibývá případů nakládání s neznačeným lihem a lihovinami

Celní správa ČR eviduje do počátku letošního roku enormní nárůst záchytů nelegálního nakládání s neznačeným lihem a lihovinami

Za prvních osm měsíců letošního roku zajistila téměř 8 400 l neznačených lihovin, z toho 5 078 l na pozemních komunikacích a dalších 3 321 l v provozovnách. V meziročním srovnání s loňským rokem tak dochází k nárůstu o 314 % zajištěných lihovin porušujících právní předpisy na pozemních komunikacích a o 29 % v provozovnách.

Celníci v postavení správců spotřebních daní se dlouhodobě zaměřují na kontrolu lihovin v oblasti přepravy, v silniční dopravě, v provozovnách i skladovacích prostorech. Kontrolují rovněž dodržování právních předpisů souvisejících s výrobou a značením lihu, aby předešli situaci z roku 2012.

V průběhu letošního roku celníci zajistili na pozemních komunikacích 3 321 l lihovin porušujících právní předpisy. Z toho bylo 3121 l nezdaněných lihovin v rámci Jihomoravského a Olomouckého kraje, které dopravci přepravovali z Itálie do Litvy. Nejčastěji převážejí neznačené lihoviny vozidla s bulharskou registrační značkou, kdy v 17 případech kontrolní skupiny útvaru dohledu zajistily 1 015 l neznačených lihovin. Častým porušením daňových předpisů, se kterým se celní správa setkává, je i přeprava lihovin z pěstitelských pálenic bez příslušných dokladů, přestože destilát vyprodukovaný pěstitelským pálením se nesmí dále prodávat a je určen pouze pro osobní spotřebu. Kontrolující příslušníci v působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj zastavili řidiče, který převážel 50 l lihovin bez příslušných dokladů.

Nelegální nakládání s neznačeným lihem a lihovinami včetně nedovolené výroby lihu odhalují celníci při kontrolní činnosti v provozovnách, tržnicích a dalších prostorách určených k podnikání

Nejčastěji se objevuje neznačený líh a lihoviny v restauračních zařízeních, barech, kavárnách a obchodech se smíšeným zbožím. To potvrdila i celorepubliková měsíční kontrolní akce KOLONA, během které bylo provedeno 538 kontrol a v 89 případech došlo k porušení předpisů. Celníci zajistili přes 280 l nezdaněných lihovin a téměř 390 l neznačených lihovin. Nejčastější porušení byla zjištěna v Libereckém (18) a Karlovarském kraji (13), největší množství neznačených lihovin zajistili příslušníci celní správy v Praze (225 l) a Jihomoravském kraji (75,6 l).

Mimo tuto kontrolní akci zajistili celníci provozovateli pražského baru dalších téměř 220 l neznačených lihovin, které sloužily k výrobě speciálních příchutí, např. ginu, a byly skladovány v plastových kanystrech obsahujících popisky s příslušnou bylinkou. Další neznačené lihoviny příslušníci odhalili v pražské tržnici (25,7 l), kde je provozovatel nabízel k volnému prodeji. Neznačený líh skladoval i provozovatel v různých nádobách v objemu přesahujícím 1 500 l v Olomouckém kraji a při společné kontrole v provozovně v Brně s pracovníky SZPI bylo rovněž zajištěno 76 ks lahví o objemu 70 litrů bez příslušné kontrolní pásky.

Výroba lihu a dalších nápojů obsahujících líh podléhá přesně stanoveným zákonným povinnostem dle zákona o živnostenském podnikání, o lihu, spotřebních daních a povinném značení lihu. Z uvedených předpisů vyplývá, že nápoj či likér s obsahem alkoholu je předmětem spotřební daně z lihu a výsledná lahev nápoje podléhá označení kontrolní páskou, pokud celkový obsah lihu ve výrobku činí nejméně 15 % objemových etanolu. Příprava alkoholického nápoje vyráběného z jiného alkoholického nápoje, byť zředěného, je výrobou vybraného výrobku dle zákona o spotřebních daních. Může tedy probíhat pouze v podniku na tento výrobek určeném, tzn. v daňovém skladu, na základě koncese pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů dle živnostenského zákona. Tato výroba je vždy spojena se vznikem daňové povinnosti, tzn. daň přiznat a zaplatit z vyrobeného alkoholického nápoje.

Nedodržení povinností stanovených právními předpisy při výrobě lihu a alkoholických nápojů je považováno za porušení podmínek pro výrobu konzumního lihu, lihovin a ostatních nápojů. Dle zákona o lihu hrozí sankce až 10 mil. Kč, za porušení povinností dle zákona o povinném značení lihu je možné uložit sankci až 5 mil. Kč.

Celní správa ve všech případech zkontrolovala pomocí speciální detekční techniky Ramanovým spektrometrem přítomnost metanolu v lihovinách, která nebyla potvrzena.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře