Letní sezóna byla u vody i na vodě bezpečnější
Tradiční preventivní aktivitou „Bezpečně u vody“ provázela i letos Policie České republiky vůdce a provozovatele plavidel, stejně jako rekreanty kolem tuzemských vodních ploch v období od 1. června až do 30. září 2021. 

Opatření s názvem „Bezpečně u vody“  bylo v roce 2021 již po šesté vyhlášeno rozkazem policejního prezidenta a stejně jako v předchozích ročnících bylo realizováno ve spolupráci se Státní plavební správou ČR a se zapojením 394 policistů zařazených u poříčních oddělení, obvodních (místních) oddělení, pohotovostních a eskortních oddělení, oddělení hlídkové služby a speciálních pořádkových jednotek a policistů oddělení tisku a oddělení prevence. Státní plavební správa ČR se k bezpečnostnímu opatření připojila na 88 akcích.

Při realizaci 124 bezpečnostně preventivních akcí bylo provedeno 757 kontrol plavidel, 241 kontrol přístavišť a 72 kontrol půjčoven lodí. Přičemž zjištěno bylo 112 přestupků a 6 trestných činů

Mezi nejčastější přestupky patřilo nerespektování plavebního značení, kterých se dopouštěli nejen vůdci malých plavidel, ale i plavci nepovoleným pohybem ve značené plavební dráze nebo za bójemi označujícími část vodní hladiny se zákazem vplutí či plavání. Dalšími nejčastějšími přestupky byly přestupky na úseku bezpečnostní silničního provozu a nepředložení dokladů předepsaných pro vedení a provoz plavidla.

U sedmi z 649 zkontrolovaných vůdců malých plavidel byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu a u jednoho vůdce plavidla bylo zjištěno podezření na ovlivnění jinou návykovou látkou„Ve srovnání s předchozím rokem můžeme u  vůdců malých plavidel sledovat posun k zodpovědnějšímu chování. Minulou sezónu jsme totiž alkohol odhalili u 18 z 224 zkontrolovaných vůdců malých plavidel,“ popisuje situaci na vodních plochách plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR. Z porovnání výsledků opatření Bezpečně u vody 2020 s letošním rokem je zřejmé, že vůdci plavidel si již zvykli na pravidelné kontroly prováděné na vodních cestách v letních měsících. „Klesající trend proto zaznamenáváme i u dalších zjištěných protiprávních jednání a pokračuje již z předchozích ročníků opatření.  Počet provedených kontrol potvrzuje narůstající hustotu lodního provozu na vodních cestách a plochách a tím i opodstatněnost této preventivně bezpečnostní akce i v následujících letech,“ uzavírá plk. Sehnoutka.

V průběhu bezpečnostního opatření policisté zúčastněných služeb apelovali zejména na zodpovědnost každého jednotlivce a informovali o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody, které směřovaly k eliminaci protiprávního jednání, ale i zdravotních či jinak tragických následků. Přitom rozdávali osloveným občanům informační letáky se zásadami bezpečného chování u vody a drobné upomínkové a propagační předměty. Policejní preventisté při uvedených akcích navíc oslovili více než 2500 rekreantů i s filozofií projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který apeluje na zodpovědnou konzumaci alkoholu nejen při řízení motorového vozidla, ale i při vodních sportech a cyklistice.

Zdroj a foto: Policie ČR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře