Probíhají kontroly mysliveckých honů
Probíhají kontroly mysliveckých honů. Myslivecká sezona je v plném proudu. Od počátku září do konce roku 2021 je po celé České republice naplánováno různými mysliveckými spolky okolo 6000 společných lovů. Policisté doposud zavítali na 366 honů a zkontrolovali na nich 4413 osob.

V září začala hlavní myslivecká sezona a uživatelé honiteb od této doby loví nejvíc druhů zvěře. Chvíle, kdy si myslivci užívají možnost využít jakousi odměnu za jejich celoroční péči, se bohužel neobejdou každoročně bez drobnějších či vážnějších zranění.

Příkladem tomu je postřelení, které se přihodilo v poměrně nedávné době na Pardubicku. Poškozený byl při lovu divočáků zraněn na obou nohách střelou a jejími fragmenty. Střelec při této konkrétní události nebyl pod vlivem alkoholu. Kdyby však dodržel bezpečnou vzdálenost, nemuselo k tomu vůbec dojít.

Policie České republiky si velice dobře uvědomuje rizika a nebezpečí hrozící při nedodržení základních pravidel chování na honu v souvislosti s používáním loveckých zbraní. A proto odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jednotlivých krajských ředitelství policie provádí pravidelné kontroly honů, a tím se policisté snaží eliminovat incidenty, při kterých dochází ke střelným poraněním.

Od počátku září do konce roku 2021 je po celé České republice naplánováno různými mysliveckými spolky okolo 6000 společných lovů. Policisté doposud zavítali na 366 honů a zkontrolovali na nich 4413 osob. Na dalších 590 naplánovaných honech mohou ještě myslivci očekávat naši přítomnost. Avšak s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace se spousta honů ruší, a tak počet kontrol může být nižší.

Policisté na vybraných honech kontrolují, zda lovci mají v pořádku potřebné doklady, jako je zbrojní průkaz, průkaz zbraně a lovecký lístek, případně i pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, dále se také zaměřují na technický stav zbraní a v neposlední řadě je součástí kontroly i orientační dechová zkouška. To vše můžeme kontrolovat nejen při zahájení honu, ale také v jeho průběhu nebo bezprostředně po jeho skončení. Dosavadní výsledy ukazují, že naše preventivní kontroly mají pozitivní účinek. Zastřenou mysl alkoholem jsme zjistili pouze u jedné osoby. Jednalo se o takzvaný zbytkový alkohol, ale ani toto nelze tolerovat v situaci, kdy osoba manipuluje se zbraní.
(počet kontrol je platný k datu 21. 11. 2021)

Zdroj: Policie ČR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře