Počet žáků středních škol roste, zvyšuje se zájem o zdravotnické obory, Výrazně roste počet cizinců, kteří studujících na českých vysokých školách

Počet žáků středních škol roste, zvyšuje se zájem o zdravotnické obory

V uplynulém školním roce měly základní školy téměř milion žáků, o pětinu více než před deseti lety. Po výrazném poklesu a následné stagnaci opět roste i počet středoškoláků a vysokoškoláků. V případě základních a středních škol za to mohou populačně silné ročníky, u vysokých škol pak zejména zájem cizinců.

K 30. září 2020 navštěvovalo mateřské školy 357 598 dětí. Oproti předchozímu školnímu roku to bylo o 7,3 tis. dětí méně, přičemž největší pokles zaznamenaly dětí mladší tří let. Svou roli zde mohla sehrát pandemie nemoci covid-19 či navýšení rodičovského příspěvku v roce 2020.

Po třech letech poklesu loni vzrostl počet prvňáků. „Do prvních tříd základních škol bylo v září 2020 přijato 108 630 prvňáčků, o 2 tisíce více než v roce předchozím. Čtvrtinu z nich tvořili žáci starší sedmi let, před pěti lety to byla pětina,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Mezi dětmi, které mají odklad, výrazně převládají chlapci. Ve školním roce 2020/2021 se základního vzdělávání účastnilo v Česku po 16 letech opět více než milion žáků. Na základní školy chodilo, resp. se distančně vzdělávalo, 962 348 žáků. Jde o pětinu vyšší počet než v roce 2010, kdy do lavic usedalo nejméně žáků od vzniku České republiky. Kromě základních škol si v předchozím školním roce plnilo povinnou školní docházku i 41 798 žáků v nižších ročnících víceletých gymnázií. „Základní vzdělávání lze uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání, což v minulém roce využilo 4 557 dětí, tedy téměř 3,5krát více než před pěti lety,“ upozorňuje Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Výrazný pokles počtu žáků středních škol po roce 2004 se zastavil v roce 2018. „Nově bylo loni do prvních ročníků středních škol přijato celkem 118 293 žáků, o 4,8 tis. více než ve školním roce 2018/2019,“ říká Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Celkový počet středoškoláků dosáhl v předchozím školním roce 432 906 žáků. Odborné vzdělávání s maturitní zkouškou navštěvovalo 45 % žáků, 30 % tvořili žáci gymnázií a 21 % připadlo na žáky středních odborných učilišť. Na střední odborné školy s maturitní zkouškou ve zdravotnických oborech minulý rok chodilo 15 379 žáků, což je o téměř třetinu více v porovnání se situací ve školním roce 2015/2016. Díky populačně silným ročníkům, které postupně ukončují základní vzdělávání, se počítá s dalším nárůstem počtu středoškoláků.

Přestože se v roce 2020 počet vysokoškolských studentů poprvé po devíti letech meziročně zvýšil o 11 tisíc, ve srovnání s rokem 2010 jich studovalo kvůli demografickému vývoji o čtvrtinu méně. Největší úbytek postihl technické obory, nárůst naopak zaznamenala skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče. Pokles se netýká studentů z ciziny, jejichž počet vzrostl v tomto období o třetinu.

Další informace přináší publikace Školy a školská zařízení – rok 2020/21.

Zdroj: ČSÚ

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře