školy, děti, Na základních školách studoval rekordní počet žáků
Ve školním roce 2021/22 vzrostl počet dětí v mateřských, základních i středních školách, žáků základních škol za posledních 10 let přibylo cca o pětinu. Mezi školáky se v posledním desetiletí zvyšoval podíl cizinců.

Ve školním roce 2021/22 bylo do mateřských škol v Česku zapsáno více než 360 tisíc dětí, téměř o tři tisíce více ve srovnání s předchozím rokem. Zatímco počet i podíl dětí mladších tří let ve školkách v posledních čtyřech letech klesá, podíl dětí, které před zahájením školního roku dosáhly 6 let a více, po deseti letech překročil hranici 6 % a meziročně vzrostl z 5,9 % na 6,3 %.

V uplynulém školním roce navštěvoval základní školy v Česku nejvyšší počet žáků za posledních 17 let. V září 2021 jich bylo v základních školách zapsaných téměř 965 tisíc, což je o 21,4 % více než před deseti lety,“říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Poslední čtyři roky však ubývá žáků prvního stupně a celkový stav žáků základních škol se navyšuje díky růstu počtu žáků druhého stupně. Ze žáků nově přijatých do 1. ročníku základní školy tvořili sedmiletí a starší v září 2021 téměř čtvrtinu, zatímco v září 2015 byl jejich podíl pětinový.  Více než osm tisíc žáků základních škol opakovalo ročník. Jedná se o nejvyšší počet za poslední desetiletí. Naopak, v předchozím školním roce bylo takových žáků přes tři tisíce, což souvisí s opatřeními v době pandemie.

Počet žáků středních škol od školního roku 2011/12 do školního roku 2018/19 neustále klesal, a to z půl milionu žáků až na 421 tisíc. Poté se začal zvyšovat až na 446 tisíc žáků v minulém školním roce. Opačný vývoj zaznamenal podíl žáků středních škol navštěvující gymnázia.

Od září 2011 do září 2021 rostl podíl žáků s cizí státní příslušností, a to jak u mateřských škol (z 1,4 % na 3,4 %), tak škol základních (z 1,8 % na 3,2 %) i středních (z 1,8 % na 2,3 %). Ve všech těchto třech druzích škol tvořili podstatnou část cizinců (tj. tříčtvrteční až čtyřpětinovou) Ukrajinci, Vietnamci, Slováci a Rusové, přičemž nejvíce bylo Ukrajinců. „V posledních deseti letech roste ve školách v Česku počet žáků z Ukrajiny. V mateřských a základních školách se téměř ztrojnásobil, ve středních školách se zvýšil o více než 45 %. Vzhledem k válce na Ukrajině lze očekávat další nárůst počtu ukrajinských žáků,“ říká Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Zdroj a další informace přináší aktuální publikace Školy a školská zařízení – rok 2021/22.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře