Nové dopravní značky na našich dálnicích a silnicích

Nové dopravní značky budou v příštím roce řidiči potkávat na našich dálnicích a silnicích.

Legislativní rada vlády schválila novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb. Novinky v ní obsažené vycházejí ze změn v rámci schválené velké novely zákona o silničním provozu a zároveň dochází k zapracování zkušeností z praxe jako reakce na aktuální trendy vývoje silničního provozu. O využívání a umístění nových značek mohou od 1. ledna 2024 rozhodnout příslušné správní úřady.

Mezi hlavní novinky v dopravním značení patří:
  • Zavedení dopravní značky IZ 10a „Sdílená zóna“ a IZ 10b „Konec sdílené zóny“ –  budou označovat oblast sdílené zóny, nového dopravně urbanistického řešení míst určených pro užívání všemi účastníky silničního provozu. Sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci úpravy center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru a současně ke zklidnění dopravy.  
  • Zavedení dopravní značky IP 30f „Parkoviště P+D (Park & Drive) – označené typu parkovišť určených pro zaparkování vozidel, jejichž řidiči budou pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit výhledově využití např. v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.  
  • Úprava vizuální podoby dopravní značky IP 32 „Bezpečný odstup“ – pozměněná podoba značky bude pro řidiče srozumitelnější a lépe jim připomene, jak odstup správně dodržet. Zatímco dříve na značce bylo vyobrazeno jedno vozidlo a za ním dvě šipky, nyní jsou dvě šipky mezi dvěma auty. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.  
  • Nová podoba piktogramu e-auta a e-koloběžky – změnou vizuální podoby symbolu č. 211 pro elektromobil dochází ke sjednocení se symbolem nejčastěji užívaným napříč státy EU a tedy k většímu porozumění označení zahraničními řidiči. Zavedením určeného symbolu č. 229 pro elektrokoloběžku pak reagujeme na aktuální rozmach tohoto městského dopravního prostředku.
  • Zavedení speciálního označení vozidla O 5c „Terénní sociální služba – vozidla provozovatelů terénních sociálních služeb budou využívat k prokázání nároku na parkování.  

Orgán, který rozhoduje o umístění dopravní značky, je stanoven dle druhu komunikace. Na dálnicích o umístění značek rozhoduje Ministerstvo dopravy po vyjádření Ministerstva vnitra. Na silnicích I. třídy toto rozhodování spadá do kompetence místně příslušného krajského úřadu s potřebou vyjádření Policie ČR. U silnic II. a III. třídy rozhodují o umístění značek jednotlivé obecní úřady, znovu přitom potřebují souhlasné stanovisko Policie.

Díky přechodným ustanovením nebudou muset být současné značky s novou podobou plošně měněny. S ohledem na minimalizaci nákladů a na životní cyklus dopravních značek je přechodné ustanovení určeno v délce 10 let.

Kompletní znění novely vyhlášky č. 294/2015 Sb. a její odůvodnění, včetně přehledu podoby nových značek, najdete zde.

Zdroj: Státní správa, foto ilustrační

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře