5G sítě, Ministerstvo pro míChytrá města 2021,Jaké možnosti nabízí sítě nových generací českým městům ,Smart Cities

Pandemie poukázala na potřebu rozvoje chytrých řešení. Vláda také proto schválila Koncepci Smart Cities, kterou předložila ministryně Klára Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i díky pandemii koronaviru.

„Pod pojmem Smart stále někteří vidí zejména intenzivní, často bezhlavé využití informačních a komunikačních technologií, což v mnoha ohledech působí kontraproduktivně. V novém pojetí a s tím, co přináší dnes vládou schválená koncepce, jsou chytrá řešení taková, která vhodně kombinují nasazení zejména IT nástrojů a služeb tak, aby při řešení projektů a problémů ve všech oblastech rozvoje docházelo k tvorbě vyšší přidané hodnoty, a tím zvýšení kvality života obyvatel. Jedná se například o přenesení nejrůznějších aktivit obcí a měst do digitálního prostředí, které výrazně zrychlí a zefektivní komunikaci. V tomto směru je mj. stěžejní připojování obcí a vzdálených místních částí k vysokorychlostnímu internetu. Benefitem těchto řešení pro obce a města jsou pak velké úspory i výnosy z rozsahu, což umožňuje dále investovat prostředky do rozvoje území. Stěžejní body jsme připravovali během pandemie COVID-19, což zdůraznilo akutní potřebu nových a inovativních řešení na všech úrovních. Naším úkolem vytvářet pro města a obce vhodné podmínky a podporu, aby se nebály tato chytrá řešení využívat,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.
 
Celý název vládou schváleného dokumentu je Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a vychází z možnosti využití nových nástrojů, zejména digitalizace, k vytvoření dobrých podmínek pro život lidí kdekoli v České republice, ve městech i v malých obcích. Klíčovým průřezovým aspektem je posílení odolnosti, a to jak s ohledem na rychlé celospolečenské změny, tak na potřebu řešit dopady pandemie COVID-19. Cílem je vyšší kvalita života, veřejných služeb a dobré podmínky pro život lidí v České republice.
 
Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území. Konkrétní řešení pro jednotlivé typy území, jejich možné financování a členění finančního plánování bude uvedeno v implementačním plánu. Jeho tvorby se mimo územních partnerů zúčastní také resorty a další instituce, odpovídající za jednotlivé komponenty uvedené v Koncepci. „Chceme vytvářet předpoklady pro možnost realizace pilotních řešení, jejich vyhodnocení a následného rozšíření do praxe k využití ostatními městy a obcemi. Nejedná se jen o jednotlivé oblasti jako energetika, doprava, apod. Koncepce nahlíží na rozvoj měst a obcí komplexně. S využitím potenciálu lidí a potenciálu území, prostřednictvím nových technologických nástrojů a inovativních přístupů v obcích, městech a regionech lze dosáhnout kvalitních podmínek pro život lidí, dobrého životního prostředí a posílení konkurenceschopnosti České republiky,“ dodává Klára Dostálová. Pro dosahování cílů uvedených v Koncepci a pro nastartování realizace SMART řešení bude klíčová podpora přípravy SMART projektů a pomoc s projektovou přípravou, kterou zprostředkuje mj. Národní plán obnovy.

Finanční podpora Smart Cities ze strany MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP)  podporuje chytrá opatření průřezově napříč většinou svých aktivit, a to přestože tento program není primárně zaměřen na oblast Smart City. Záleží tedy čistě na žadateli o dotaci, v jaké míře se rozhodne  zařadit prvky, které je možné označit jako Smart. V rámci IROP jsou přehledně zpracovány jednotlivé vyhlášené výzvy spolu s jejich podmínkami na odkazu https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy, které lze filtrovat např. dle tématu výzvy nebo zacílení finanční podpory. Dále se lze inspirovat z návodně formulované sekce pro žadatele a příjemce na adrese https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci, v níž lze nalézt např. rady pro žadatele relevantní dokumenty a seznam doporučených projektů IROP. Oblast Smart Cities je podporována také z dalších evropských i národních zdrojů, jejichž přehled je možné nalézt na webu Smart Cities na adrese https://mmr.cz/cs/microsites/sc/kde-ziskat-finance.

Zdroj: MMR
 
 

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře