Česko se učí žít s vlky, pomáhá Program péče, Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

Pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, tak i vrcholoví predátoři, kteří pomáhají snižovat nadměrné stavy spárkaté zvěře, působící miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách.

Vlk však zároveň působí škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech, proto státní ochrana přírody připravila Program péče o vlka. Právě o jeho realizaci diskutovali zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, chovatelských organizací, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí.

Na setkání k realizaci Programu péče pro vlka obecného a problematice ochrany hospodářských zvířat zazněly prezentace zemědělců, kteří hospodaří v oblastech s výskytem vlka a mají zkušenosti s efektivním zabezpečením stád, informace o tom, jak probíhá naplňování jednotlivých opatření Programu péče o vlka obecného v ČR nebo také souhrn situace na Slovensku.

„Výstupy odborné diskuse využijeme při aktualizaci Programu péče, kterou MŽP nyní po dvou letech od schválení Programu připravuje,“ doplňuje Vladimír Dolejský, náměstek pro ochranu přírody a krajiny MŽP.

Program péče o vlka obecného, jehož cílem je zajistit příznivý stav druhu a současně zvýšit socio-ekonomickou přijatelnost výskytu vlka v ČR, přijalo Ministerstvo životního prostředí v březnu 2020. Tento strategický dokument navrhuje řadu kroků, které mají především zmírnit konflikt mezi hospodářskými zájmy člověka a vlky, který se na naše území spontánně navrací.

Ministerstvo životního prostředí společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR postupně usilují o naplňování jednotlivých opatření. Prioritní je zajištění prevence vzniku škod na hospodářských zvířatech a adekvátní nastavení podpory hospodařících subjektů, zlepšení systému náhrad škod a také příprava pravidel pro možnost aktivně zasáhnout v případě výskytu skutečně problematického jedince vlka.

Zásadním přínosem realizace Programu je současně rozvoj spolupráce a komunikace mezi jednotlivými partnery, jako je právě Asociace soukromého zemědělství ČR a chovatelské organizace. Společná jednání a diskuse umožňují řešit jednotlivá opatření, ať již jde o podmínky financování ochranných opatření z Operačního programu Životní prostředí nebo optimalizaci systému náhrad vzniklých škod tak, aby byly zohledněny konkrétní zkušenosti z praxe.

„Setkání na téma vlk považujeme za velmi důležité, protože je nutné nejen zohledňovat ochranu přírody, ale také řešit zájmy chovatelů a problémy a škody, které jim soužití s vlkem přináší. Sedláci z Asociace soukromého zemědělství ČR ocenili konstruktivní jednání celé konference a přístup Ministerstva životního prostředí k řešení obtížné situace při soužití s vlkem a podporují rychlé přijetí národní dotačního titulu pro zemědělce hospodaří v oblastech s výskytem vlka,“ shrnuje předseda Asociace soukromých zemědělců ČR Jaroslav Šebek.

Zdroj: MŽP

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře