Začínají letní prázdniny, jezděte opatrně, Změny v dopravě, Na brněnském výstavišti se sešli experti na budoucnost bezpečné dopravy

V on-line prostředí i na brněnském výstavišti proběhla C-ITS Roadshow SafeRoadsTODAY.

Představila novinky v nasazení kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) po celé Evropě i budoucí trendy a příležitosti v této oblasti zvýšení bezpečnosti a informovanosti řidičů nebo cestujících. O společném zavádění a sjednoceném přístupu k těmto technologiím dnes v Brně diskutovali představitelé státního i soukromého sektoru s partnery z dalších evropských zemí. V ulicích Brna pak probíhaly reálné ukázky fungování technologií kooperativních inteligentních dopravních systémů, které jsou výsledkem jednotlivých evropských projektů C-Roads zastřešenými mezinárodní koordinační Platformou C-Roads.

„V České republice jsme již na několika místech, mj. právě i v Brně, dokázali, že C-ITS systémy mají své místo nejen v silniční dopravě, ale jsou užitečné například i ve zvýšení efektivity městské hromadné dopravy, zlepšení průjezdu vozidel IZS křižovatkami ve městech a zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Kooperativní systémy ITS jsou založeny na včasném varování předáváním informací a vzájemné komunikaci mezi účastníky silničního provozu s příslušným zařízením. Hlavním smyslem systémů C-ITS je zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Systémy C-ITS jsou propojeny napříč celou Evropu. Jediná palubní jednotka či mobilní aplikace tak může řidiče upozornit na to, co se před ním v provozu děje. Řidič tam může vidět doslova „za roh“. 

Projekt C-Roads Czech Republic bude dokončen ke konci roku 2021.

V současnosti jsou v běhu práce na překlopení pilotního provozu realizovaného v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic do provozu ostrého. V dlouhodobém horizontu je cílem, aby se do maxima vozidel přenášely v reálném čase zprávy, které pomohou řidiči k bezpečnější a plynulejší jízdě. Díky evropské spolupráci v jednotné podobě v jakémkoliv státu Evropské unie.

C-ITS Roadshow představuje závěrečnou etapu téměř 5 let trvajícího projektu zavádění kooperativních dopravních systému na evropské pozemní komunikace. Česká republika v tomto ohledu hraje prim. Zástupci Ministerstva dopravy stáli na počátku založení mezinárodní Platformy C-Roads, která zastřešuje jednotlivé projekty zavádění kooperativních dopravních systémů v evropských zemích.  V rámci České republiky funguje projekt C-Roads Czech Republic, jehož koordinátorem je Ministerstvo dopravy a spolupracuje na něm dalších osm partnerů: AŽD (s přidruženou společností Radom), Brněnské komunikace, Fakultou dopravní ČVUT v Praze, Intens Corporation, O2 Czech Republic, ŘSD ČR, SŽDC a T-Mobile Czech Republic. Asociovaným partnerem projektu je také společnost ŠKODA Auto, URC Systems, Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky a Dopravní podnik města Brna.

C-ITS Roadshow představila účastníkům výsledky jednotlivých národních projektů C-Roads a také budoucí trendy a příležitosti, které s sebou přináší inovativní řešení C-ITS, a to jak ve formě odborné konference s prezentacemi, tak formou virtuálních interaktivních stánků necelé dvacítky evropských pilotních projektů. Zde mohli zájemci zjistit detailní informace o implementaci C-ITS v daném regionu. Díky virtuální platformě se účastníci z řad expertů i široké veřejnosti mohli dozvědět, jak probíhá nasazení kooperativních inteligentních dopravních systémů do reálného provozu v různých zemích EU. 

Stručně o projektu C-Roads

C-Roads Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-Roads, jež byla výsledkem společné aktivity Česka, Rakouska a Německa. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve všech evropských státech.

Systémy C-ITS jsou založeny na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou. Aby toho vozidla byla schopna, musí být vybavena speciální jednotkou nebo mobilní aplikací. Tato výměna zpráv je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Cílem je co nejrychleji, spolehlivě a zejména srozumitelně předat řidiči informaci např. o blížícím se nebezpečí tak, aby byl schopen plynule a dostatečně včas reagovat a nedostával se zbytečně do nebezpečných situací.

C-ITS systémy poskytují řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, upozorní na nebezpečí nebo jen předají informaci o stavu signalizace na nejbližší křižovatce nebo železničním přejezdu. Přispějí tak dopravní předvídavosti řidičů a zaslouží se o zvýšení plynulosti silničního provozu. Doufáme také, že přispějí i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

Více informací:

Zdroj: Ministerstvo dopravy

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře