ochrana spotřebitele, Eshop, Jídlo z internetu, U 80 procent kontrolovaných e-shopů došlo k porušení zákonů, eshop, online nakupování, clo, dph,

Velké množství e-shopů stále porušuje práva spotřebitele – Česká obchodní inspekce kontrolovala v 1. čtvrtletí 2023 dodržování platné legislativy při nabídce a prodeji výrobků, které obchodníci realizují prostřednictvím internetu. Celkem uskutečnila 218 kontrol a porušení právních přepisů zjistila při 186 z nich.

Prodávající nejčastěji neposkytovali komplexní informace o prodávaných výrobcích. Dále neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nebo o uplatnění práva zboží reklamovat.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2023 provedla kontrolní akci, která byla zaměřená na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti internetového prodeje. Součástí kontrol bylo prověřování i dalších právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI.

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby, které realizují obchodní aktivity v internetovém prostředí (http, www).

Celkem bylo zjištěno porušení právních předpisů při 186 kontrolách (85,3 %).

Inspektoři ČOI zjistili porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 297 případech (může se jednat o kumulaci několika porušení souběžně).

Výsledky kontrol za 1. čtvrtletí roku 2023 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Prodávající například nedodržují povinnosti stanovené v novele občanského zákoníku. Nedostatky ve sledované oblasti byly zaznamenány i u poskytování komplexních informací o prodávaných výrobcích. Provozovatelé e-shopů také opomíjeli informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nebo neposkytli informace o uplatnění práva reklamace.

Výsledky kontroly, i přes zjištěné procento porušení právních předpisů, nelze považovat za reálný odraz stavu elektronického obchodování v ČR. Důvodem je skutečnost, že kontroly jsou z převážné části prováděny na základě předchozího hodnocení webových stránek prodávajících. Kontroly se tedy primárně zaměřují na subjekty, u kterých bylo identifikováno podezření na porušení právních předpisů.

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bude Česká obchodní inspekce v kontrolách internetového prodeje pokračovat i v následujícím období roku 2023.

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen v celkových 297 případech, konkrétně:

  • v 88 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 65 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)
  • v 36 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • v 32 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem, případně neinformoval o tom, zda zveřejněné recenze jsou či nejsou ověřené (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2, 5)
  • ve 21 případech prodávající neinformoval spotřebitele o ceně výrobků, nebo služeb v souladu
    s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 10 případech prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci
    o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy (§ 12a odst. 1)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v menším rozsahu. Právní předpisy Evropské unie byly v rámci akce porušeny v 36 případech. V dalších 286 případech bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře