Hejtmani se shodli na změně rozpočtového určení daní, Srovnání krajů v České republice pohledem statistiky, Počet obyvatel, Krajské statistiky a srovnání krajů v České republice
V roce 2020 pokračoval ve všech krajích Česka trend stárnutí obyvatelstva. Rostly také průměrné hrubé měsíční mzdy. Nadále však mezi kraji přetrvávaly rozdíly, které mimo jiné vycházejí z dlouhodobého vývoje. Aktuální informace poskytující detailní pohled na ekonomickou a sociální situaci obyvatel všech 14 krajů přináší nově vydaná publikace Srovnání krajů v České republice 2021.

Publikace je rozdělena do 27 kapitol. Vedle dat za kraje jsou zde i vybrané údaje o Česku, regionech soudržnosti NUTS 2, správních obvodech obcí a několik ukazatelů o obcích. Vybrané údaje o krajích mohou čtenáři porovnávat také pomocí webové aplikace s animovanými grafy a kartogramy na adrese: https://www.czso.cz/csu/czso/porovnani-kraju

Do složení obyvatelstva zasáhla pandemie onemocnění covid-19. „Vyjma Prahy byl ve všech ostatních krajích v roce 2020 zaznamenán větší počet zemřelých než živě narozených. Relativně nejvíce v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. K meziročnímu růstu počtu obyvatel došlo zejména díky kladnému výsledku stěhování, ale to jen v pěti krajích,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ.

Obyvatelstvo všech krajů kromě Prahy i nadále stárne, o čemž svědčí index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let). Koncem roku 2020 žilo ve všech krajích více seniorů než dětí, přičemž nejvyšších hodnot dosáhl index stáří v Královéhradeckém (140,7 %) a Zlínském (138,2 %), nejnižší hodnoty pak ve Středočeském kraji (104,4 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda se v posledních letech ve všech krajích stále zvyšovala, v roce 2020 se však růst zpomalil. V absolutních hodnotách dominovala Praha (43 847 Kč), s odstupem více než 7,4 tisíce Kč následoval Středočeský kraj. Na posledním místě byl Karlovarský kraj, kde rozdíl oproti Praze dosáhl téměř 13 tisíc Kč.

Obecná míra nezaměstnanosti byla podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ nejnižší v Pardubickém kraji (1,6 %) a naopak nejvyšší v Karlovarském (4,7 %). Praha, která se v předcházejících letech pyšnila nejnižší nezaměstnaností, v roce 2020 dosáhla hodnoty 2,3 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře