MZe vyhlásilo první výzvy Operačního programu Rybářství 

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo první výzvy Operačního programu Rybářství na nové období 2021-2027.

Rybáři v nich získají podporu například na sádky, líhně, rybníky a zpracování ryb. Příspěvek dostanou také noví chovatelé. Ve dvou prvních výzvách je připraveno celkem 60 milionů korun. Programy plynule navazují na podporu, kterou MZe poskytovalo rybářům v předešlých letech.

Začalo nové období OP Rybářství, které rybářům poskytne dotace například na výstavbu nebo rekonstrukci rybníků, na nákup rybářského vybavení nebo vybavení na zpracování ryb. Podporu získají rovněž začínající rybáři.

„Rybářství je tradiční obor, který svou péčí o rybníky přispívá ke zlepšení stavu naší krajiny, k zadržování vody a zároveň poskytuje kvalitní potraviny. Na rozdíl od mořského rybolovu jde o obnovitelný zdroj, takže má velký potenciál do budoucna. Chceme proto naše rybáře podporovat, aby byli co nejvíce konkurenceschopní a ekonomicky stabilní,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Do roku 2027 poskytne MZe prostřednictvím OP Rybářství dotace rybářům ve výši 1,1 miliardy korun, z čehož 70 % jde z unijního rozpočtu a 30 % z rozpočtu ČR. Žadatelé budou moci ke každému projektu v hodnotě do 30 milionů korun získat 50% podporu od MZe. V přechozím období to platilo pouze pro projekty do 20 milionů. Další novinkou a administrativním usnadněním je, že žadatel o investiční dotace nebude muset dokládat velikost svého podniku. To se týká i začínajících chovatelů, kteří žádají o dotaci na nově zakládané podniky akvakultury provozované vlastním jménem.

Výzva Investice do akvakultury je určena například na výstavbu a rekonstrukci rybníků nebo nákup rybářského vybavení. Ve výzvě je připraveno 50 milionů korun pro podniky akvakultury, rybářské svazy a spolky.

Ve výzvě Zpracování produktů bude možné podpořit investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, například nákup vybavení pro zpracování ryb. Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky. Celkem bude takto mezi rybáři rozděleno 10 milionů korun.

Žádosti o dotace je možné podávat do 28. listopadu prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství zde: https://1url.cz/fraiR a zde: https://1url.cz/wrai3. Další výzvy v OP Rybářství 2021-2027 budou vyhlášeny na jaře příštího roku.

Zdroj: Státní správa

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře