Novela nového stavebního zákona byla schválena, Územní rozvoj, Nový stavební zákon přináší efektivnější vyřizování stavebního povolení pro občany i úřady

Vláda schválila aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) pořízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Díky aktualizaci dojde například ke zpřesnění vymezení koridorů pro jednotlivé úseky plánované vysokorychlostní železnice směřované jak na sousední státy, tak strategické úseky v rámci České republiky.

„Hlavním důvodem pro pořízení této aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky byla nutnost reagovat na nové skutečnosti jak v rámci územně plánovací činnosti krajů, tak i činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů,“ říká náměstkyně Sekce výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová.

Dojde tak například ke zpřesnění vymezení koridorů pro jednotlivé úseky plánované vysokorychlostní železnice směřované jak na sousední státy, tak strategické úseky v rámci ČR, rozšíření mezinárodních letišť či prodloužení vodní cesty do Českých Budějovic. I přes zrušení části rozvojových záměrů v oblasti plynárenství byl vymezen nový koridor pro rozvojový záměr posilující strategickou roli ČR v mezinárodním tranzitu plynu.

V úkolech pro územní plánování byly stanoveny cíle týkající se mj. prověření posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry nebo řešení střetu dopravy s ochranou lázeňského místa Luhačovice. V kapitole, která se týká specifických oblastí, byly doplněny dvě nové oblasti. Jedná se o specifickou oblast Sokolovsko a dále specifickou oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

Od roku 2015 proběhly tři mimořádné aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu, a to v letech 2019 a 2020. 

Kompletní materiál projednávaný vládou je zveřejněný na internetových stránkách MMR zde.

Zdroj: MMR

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře