3D tisk proniká do průmyslu i do dalších oborů
Zavádění digitálních technologií v podnikatelském sektoru v Česku je na vzestupu. Rychlost pevného internetového připojení používaného v podnicích rok od roku roste, firmy ale také často čelí bezpečnostním incidentům souvisejícím s ICT. Moderní digitální technologie, jakými jsou např. 3D tisk nebo robotika, jsou využívány nejčastěji podniky ve zpracovatelském průmyslu, zde nejvíce těmi velkými.

Podíl firem, které se v roce 2022 připojovaly k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s, se za posledních deset let zvýšil více než čtyřnásobně na 76 %. Rychlostí převyšující 100 Mbit/s se ve stejném roce připojovalo už 43 % firem. „V případě rychlosti připojení k internetu se firmy v Česku dlouhodobě umísťují pod průměrem EU, kde se rychlostí 100 Mbit/s či vyšší připojovalo v průměru 57 % firem. Nejvyšší podíl podniků, připojujících se touto rychlostí, se dlouhodobě nachází v Dánsku, kde to v roce 2022 bylo 85 %,“ vysvětluje Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

S alespoň jedním bezpečnostním incidentem mělo v tuzemsku v průběhu roku 2021 zkušenost více než 29 % firem s deseti a více zaměstnanci. Nejčastěji se jednalo o nedostupnost služeb ICT způsobenou selháním hardwaru nebo softwaru, s níž se setkala čtvrtina podniků. „S vnějším kybernetickým útokem se v roce 2021 potýkalo v průměru 7 % podniků s 10 a více zaměstnanci v Česku. Přibližně čtyřikrát častěji než s vnějšími útoky se podniky setkaly s bezpečnostními incidenty způsobenými technickou závadou, chybou v softwaru nebo v důsledku neúmyslného činu vlastního zaměstnance,“ dodává Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Podle nejnovějších dat čelily naše podniky ICT bezpečnostním incidentům častěji, než je evropský průměr. V  roce 2021 mělo Česko čtvrtý nejvyšší podíl podniků s touto zkušeností.

V roce 2021 tisklo trojrozměrné předměty 52 % velkých průmyslových podniků. 3D technologii využívalo 49 % podniků z elektronického a 35 % firem z automobilového průmyslu. Mimo průmysl využívají 3D tisk nejčastěji subjekty z odvětví Výzkum a vývoj (CZ-NACE 72), kde se jednalo o 43 % podniků. Minulý rok používaly průmyslové nebo servisní roboty bezmála dvě třetiny (64 %) velkých podniků s více než 250 zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu, malých firem bylo v tomto odvětví 7 %. V Česku se nejvíce uplatňují průmyslové roboty fungující jako robotická ramena s pevnou základnou. Využívají se především pro automatizaci výrobních činností, nejčastěji v automobilovém průmyslu (CZ-NACE 29), kde je v roce 2022 používalo 48 % podniků. 

Zdroj: ČSÚ. Podrobné informace přináší nově vydaná publikace ČSÚ Využívání ICT v podnikatelském sektoru za rok 2022.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře