Na Kunětické hoře byla dokončena obnova hradního paláce, Zprávy z regionů, Pardubický kraj, Zprávy ČR

Pardubický kraj – Návštěvníkům státního hradu Kunětická hora se poprvé otevře i dosud nepřístupné severní křídlo hradního paláce. Díky nově vybudované dřevěné konstrukci nabídne unikátní výhled na hrad a okolí

Hradní expozice bude nově doplněna zvukovými efekty. Gigantický drak – chlouba hradu – na Kunětické hoře zůstává. Zásadními úpravami prošel palác díky projektu IROP-ITI „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“, který dnes slavnostně ukončili generální ředitelka Naďa Goryczková, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a další významní hosté.

„Těší mne, že jsme v krátkém čase dokončili na Kunětické hoře již druhou významnou obnovu z evropských peněz. V roce 2021 jsme zpřístupnili Jurkovičův palác, nyní byl obnoven hradní palác včetně kaple a také zázemí pro kulturní akce v podhradí. To vše symbolicky v roce, kdy si Kunětická hora připomíná 100 let od zahájení rekonstrukce hradu Muzejním spolkem podle projektu Dušana Jurkoviče, 30 let od obnovení návštěvnického provozu a 20 let od vzniku Národního památkového ústavu,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

„V roce 1993 na hrad nastoupil stávající kastelán Miloš Jiroušek a hrad byl znovu po letech uzavření z důvodu špatného stavu opět zpřístupněn návštěvníkům. Od té doby se dlouhodobě daří z něj činit opět dominantu Pardubicka a jednu z nejnavštěvovanějších památek v celém našem regionu, která ožívá také díky řadě kulturních akcí včetně divadelních představení,” uvedl hejtman Martin Netolický.

Jižní a severní palác ožívají

V letech 2021-2023 došlo k úpravě povrchů palácového nádvoří, obnově historických omítek jižního křídla paláce (během níž se např. odkrylo rudkové graffiti ještě z doby Pernštejnů), restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů a instalaci bezpečnostního osvětlení. Nově jsou také ozvučeny exteriéry a expoziční prostory. Například u parforsních honů jsou slyšet jezdci a štěkot psů, ve zbrojnici řinčení zbraní a kovářská dílna. Expozici věnovanou pernštejnskému rybničnímu systému doplní šplouchání vody a hlasy vodního ptactva, rytířský sál ožije hodováním panstva.

Zásadními změnami prošlo severní křídlo hradního paláce. Díky nové dřevěné konstrukci se návštěvníci poprvé dostanou až do úrovně druhého patra, odkud budou mít jedinečný výhled na hrad a jeho široké okolí. Ve spodní části někdejšího královského sálu pak bude díky novému dřevěnému podiu možné pořádání různorodých kulturních akcí.

Žádná zřícenina, ale hrad

Pardubický kraj je v úzkém kontaktu se správou hradu Kunětická hora jak po stránce památkové a historické, tak i v oblasti propagace turistického ruchu. „Před dvěma lety už bylo zřejmé, že z bývalé zříceniny hradu se stává plnohodnotný hrad, proto jsme na náklady kraje dali opravit turistické hnědé tabule na hlavních příjezdových komunikacích, kde bylo podle původního katalogu napsáno Zřícenina hradu. Teď můžeme směle zvát na Hrad Kunětická hora,“ dodal náměstek hejtmana Roman Línek.

Prohlídky od 13. května

Veřejnosti se hradní palác zpřístupní od 13. května formou volných prohlídek, výklad bude podáván vždy v celou hodinu na palácovém nádvoří.

Zázemí pro akce v podhradí

V rámci projektu „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“ byl také revitalizován přírodní amfiteátr v podhradí (oprava jeviště, úprava okolních ploch, generální oprava budovy sociálního a technického zázemí včetně úpravy rozvodných sítí a zpevněných ploch parkoviště). Revitalizace navazuje na provedené úpravy okolní zeleně, financované z Operačního programu životního prostředí, a významně zkvalitní zázemí pro konání open air akcí.

Hlavní roli hrály evropské dotace

Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace a ze státního rozpočtu. Celkové výdaje dosáhly 83 344 123 Kč, z toho 59 999 999 Kč ze strukturálních fondů (ERDF), 10 588 235 Kč ze státního rozpočtu, 887 692 Kč ze zdrojů Ministerstva kultury ČR a vlastní výdaje NPÚ činí 11 868 196 Kč. Administrace projektu začala na podzim roku 2017, stavební práce probíhaly od roku 2020 a skončily letos.

Program IROP- ITI pomáhá kulturním projektům v kraji

„Je dobře, že se v našem kraji umíme domluvit s různými zřizovateli na využívání evropských dotací z programu pro hradecko-pardubickou aglomeraci rovnoměrně. V posledním období velmi pomohly kulturním projektům, a to nejen na Kunětické hoře. Našemu kraji se daří obnovovat Winternitzovy automatické mlýny a Zámek Pardubice, který bude po dokončení všech našich záměrů z mého pohledu v nejlepším stavu od vlády Pernštejnů. Jsem přesvědčený, že jak v případě Kunětické hory, tak i pardubického zámku se ukazuje, že stát i kraj umí být dobrými hradními a zámeckými pány,” doplnil hejtman.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře