Dotace na rozvoj malých a středních obcí v regionech, Vesnice roku, Podpora regionů, IROP,

Dokument Územní dimenze v operačních programech schválen vládou. Podpora regionů si zaslouží individuální přístup

Vláda na svém jednání schválila dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Jde o významný nástroj regionální politiky, který v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ určuje, v jakém objemu a do kterých konkrétních území budou alokovány desítky miliard Kč z fondů EU.

,,Programy financované z fondů EU v období 2021-2027 zohlední odlišnosti regionů, a proto nelze k jejich problémům přistupovat plošně. Prostřednictvím materiálu bude Ministerstvo pro místní rozvoj usilovat o zohlednění specifických potřeb jednotlivých regionů v operačních programech. Klíčová je pro nás kontinuální diskuze mezi regiony a dotčenými ministerstvy,” shrnuje náměstek sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu David Koppitz.

Využití prostředků z evropských fondů pro období 2021-2027 se opírá o ustanovení evropské legislativy pro politiku soudržnosti. Cíle a parametry pro nakládání s těmito prostředky jsou uvedeny v Dohodě o partnerství (DoP). Vládě má být DoP předložena letos v srpnu. ÚDOP u vybraných specifických cílů a aktivit programů uvádí, do jakých území by měly být finanční prostředky prioritně směřovány, a to na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, případně dalších statistických dat.

ÚDOP vznikl na základě dohody o uplatnění územní dimenze mezi územními partnery (např. Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), ministerstvy spravujícími programy financované z fondů EU a Ministerstvem pro místní rozvoj. Dokument byl mj. diskutován s územními partnery na červnové Národní stálé konferenci.

Specifickou pozornost věnuje ÚDOP nástrojům podpory regionálního rozvoje, mezi ně patří mj. Integrované teritoriální investice (ITI), Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Regionální akční plány (RAP), u nichž uvádí jejich minimální alokaci v příslušných programech.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje jednak monitoring naplňování ÚDOP, ale také připravuje pro územní partnery a širokou veřejnost informace o výsledném prostorovém rozložení projektů v území ukázané především v přehledných mapách.

Více informací naleznete na www.uzemnidimenze.cz

Zdroj: MMR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře