Závěr šetření odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR případu „Teplice“

Na základě pokynu policejního prezidenta genmjr. Jana Švejdara provedl odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia (dále jen „OVK PP“) prošetření údajné záměrné nečinnosti policistů teplického územního odboru ve vztahu k hotelu Prince de Ligne v Teplicích.

Po posouzení shromážděných materiálů, včetně výslechů službu konajících policistů, byl spolehlivě zjištěn skutkový stav věci, který vedl k následujícímu závěru.

Zásadní okolností, která ovlivňovala podobu policejní služby 23. ledna 2021, je iniciativa „CHCÍPL PES“, která veřejně vyzývá podniky, pod záminkou vzniklého petičního místa, k otevření provozoven. V rámci Územního odboru Teplice bylo v sobotu 23. ledna 2021 zapojeno do iniciativy 8 restauračních zařízení, z toho 3 opakovaně problematické. Je nutné zohledňovat, že iniciativa „CHCÍPL PES“ radí provozovatelům podniků jakým způsobem jednat s policií, jak na ně podat stížnost a obecně, jak obcházet vládní opatření proti šíření nemoci covid-19, což policii výrazně ztěžuje práci a klade zvýšené nároky nejen na schopnosti policistů, ale také na dokumentaci všech provedených úkonů.

Na kontrolu vládních nařízení bylo v inkriminovaném dni nasazeno celkem 21 policistů, kteří zkontrolovali 23 podniků. Bylo nepochybně prokázáno, že jejich služba byla zaměřena primárně na kontrolu zájmových podniků, které opakovaně porušují vládní opatření anebo se otevřeně hlásí k iniciativě „CHCÍPL PES“. Náměstím, kde se hotel nachází, projíždělo vozidlo s policejní hlídkou dvakrát, a to mezi 21. a 22. hodinou. V obou případech byl jejich průjezd zaznamenán průmyslovou kamerou a ze záznamu je zřejmé, co hlídky mohly z vozidla vidět. V obou případech stála před hotelem 4 vozidla, hotelová restaurace byla zhasnutá, svítilo se pouze v recepci. Je nutné zdůraznit, že hotely stále mohou poskytovat ubytovací služby osobám za účelem výkonu zaměstnání. Tedy sám o sobě fakt, že před hotelem, se kterým nikdy v minulosti nebyly žádné problémy, stojí 4 vozidla a svítí recepce, nemohl v policistech evokovat dojem, že zde probíhá cokoliv protiprávního. Náměstí bylo zcela prázdné, za celý operační den (24 hodin) nebylo učiněno na linku 158 žádné oznámení směřující k zmiňovanému hotelu, a to ani ze strany osob, které o porušování vládních nařízení věděly a několik hodin mu přihlížely. V rámci kontrolního šetření bylo také vyhodnoceno 176 relací radiokomunikačních zařízení mezi jednotlivými hlídkami a jejich obsah zcela vylučuje jakýkoliv záměr nekonat ve vztahu k hotelu Prince de Ligne.  

V době, kdy byly ze strany novinářů pořízeny fotografie u zadní části hotelu, která není viditelná z komunikace na náměstí, byly všechny hlídky v problematických provozovnách, které odmítaly ukončit provoz. Poslední „výjezd“ k možnému porušení nařízení vlády ze strany provozovatele restauračního zařízení na náměstí v Teplicích proběhl v 16.15 hodin, kdy k porušení nedošlo, a restaurace vydávala jídlo výdejním okénkem v souladu s předpisy.

Podle záznamů byly úkony v problematických podnicích prováděny v časech 16.45, 17.30 a ve 20.00 hodin. Na místě bylo vždy přibližně 20 až 30 osob, které protest provozovatele restaurace podporovalo.

Vzhledem k tomu, že žádná z restaurací podporující iniciativu „CHCÍPL PES“ se nenachází na teplickém náměstí ani v jeho blízkosti, nikdo v průběhu dne ani noci neučinil žádné oznámení na možné porušování nařízení, rušení veřejného pořádku nebo nočního klidu v okolí hotelu, neměli policisté žádný důvod opakovaně kontrolovat prázdné náměstí. Policisté neměli žádné informace o tom, že v hotelu Prince de Ligne probíhá narozeninová oslava a po prošetření všech okolností nic nenasvědčuje tomu, že by takové informace mít mohli.

policejni prezident Jan Svejdar

Policejní prezident genmjr. Jan Švejdar se s výsledkem šetření již seznámil a s jeho závěrem se zcela ztotožňuje.

„K celé této nešťastné události jsem od začátku přistupoval s největší možnou razantností. Jsem si naprosto vědom, co v našich občanech a hlavně ostatních policistech „teplická párty“ vyvolala. Znovu říkám, že mě to moc mrzí. Pro mne to ale končí selháním jednotlivce, nikoliv selháním policie. Jsem naprosto přesvědčen, že službu konající policisté o teplické sešlosti nevěděli a nebyli nikým instruováni k nečinnosti. Vyjadřuji jim tímto svou podporu a důvěru. Jediný, kdo v této kauze fatálně selhal a poškodil tak dobré jméno Policie ČR, je bývalý ředitel liberecké policie.“

Zdroj: TZ Policie ČR

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře