Stav a lov zvěře v Libereckém kraji
Stav a lov zvěře v Libereckém kraji – V honitbách Libereckého kraje ke konci března 2022 žilo téměř 10 tis. kusů srnčí zvěře. Největší relativní meziroční přírůstek počtu zaznamenala mufloní zvěř, méně bylo bažantů, jelení zvěře a zajíců. Odstřel černé zvěře se zvýšil o více než 50 %.

Podle jarních kmenových stavů zvěře zjišťovaných k 31. 3. 2022 bylo v honitbách Libereckého kraje evidováno celkem 9 975 kusů srnčí zvěře, tedy meziročně o 97 kusů (1,0 %) více. Nejpočetnější stáda těchto zvířat vykázalo hlavní město Praha společně se Středočeským krajem (42 778 kusů). Podíl Libereckého kraje na jejich celorepublikovém úhrnu 293 565 kusů dosáhl 3,4 %. Relativně nejvyšší meziroční nárůst stavu zaznamenala mufloní zvěř, a to o 15,1 % (126 kusů) na 960 kusů. O 8,4 % (+92 kusů) na 1 188 kusů se rozšířila také stáda daňků. Nejpočetnější stáda muflonů i daňků byla vykázána v hlavním městě Praze společně se Středočeským krajem (4 466 kusů, resp. 9 501 kusů). Nejméně mufloní zvěře pak sečetli myslivci v Moravskoslezském kraji (954 kusů) a nejméně daňčí zvěře myslivci v Karlovarském kraji (990 kusů). Naopak jelení zvěře v našem regionu ubylo a v honitbách tak bylo letos sečteno 2 580 kusů těchto zvířat (-1,8 %, tj. -48 kusů). I přes uvedený úbytek se Liberecký kraj na republikovém úhrnu jelení zvěře ve výši 31 916 kusů podílel 8,1 %. Nejmenší stáda jelení zvěře pobývala v honitbách v Kraji Vysočina (555 kusů), největší pak v Plzeňském kraji (3 780 kusů).

Černá zvěř je v honitbách našeho kraje zastoupena 2 137 kusy (tj. 3,4 % republikového úhrnu 62 676 kusů), tj. nejméně mezi ostatními regiony České republiky. V porovnání s jejich kmenovým stavem z konce března 2021 byl zaznamenán nárůst o 2,6 % (+55 kusů). Nejpočetnější stáda divokých prasat se nacházejí v honitbách Jihočeského kraje (10 813 kusů), více než 10 tis. kusů těchto zvířat evidují také myslivci z hlavního města Prahy společně se Středočeským krajem (10 490 kusů) a z kraje Plzeňského (10 390 kusů).

Meziroční přírůstek evidovaly také počty divokých kachen, k 31. 3. tohoto roku jich v kraji bylo sečteno 3 770 kusů, což je meziročně o 126 kusů (3,5 %) více. Vzhledem k hojnosti vodních ploch bylo nejvíce těchto ptáků sečteno v Jihočeském kraji (34 820 kusů), naopak nejméně v Karlovarském kraji (1 454 kusů). Meziročně nižší stavy byly zjištěny v případě bažantů (2 416 kusů, tj. -2,2 %, resp. -54 kusů) a také zajíců (4 548 kusů, tj. -1,2 %, resp. -54 kusů). Počty bažantů i zajíců byly nejnižší v Karlovarském kraji (1 755 kusů, resp. 3 159 kusů), nejvyšší pak v Jihomoravském kraji (41 856 kusů, resp. 46 230 kusů). Počty v našem kraji byly v obou případech 2. nejnižší.

V přepočtu na rozlohu lesních pozemků byly stavy zvěře v Libereckém kraji pod republikovými průměry. Výjimku představovali jeleni, hodnota 1,8 kusů na 1 km2 lesa byla v rámci mezikrajského srovnání druhá nejvyšší, a to po Ústeckém kraji (2,3 kusů). Nejvíce srnčí zvěře připadá na 1 km2 v Jihomoravském kraji (16,1 kusů), v Libereckém je to 7,1 kusů, tj. 2. nejnižší po kraji Karlovarském (4,9 kusů). Černá zvěř je z tohoto pohledu nejčetněji zastoupena v hlavním městě Praze společně se Středočeským krajem a krajem Plzeňským (shodně 3,4 kusů na 1 km2), na opačném konci je Moravskoslezský kraj (1,3 kusu na 1 km2) a Liberecký kraj se s hodnotou 1,5 kusu na 1 km2 umístil na 4. nejnižší příčce.

V období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 bylo v Libereckém kraji odstřeleno 9 836 kusů černé zvěře, 4 546 kusů srnčí, 2 036 kusů jelení, 897 kusů daňčí a 368 kusů mufloní zvěře. Dále bylo uloveno 4 465 bažantů, 2 097 divokých kachen a 110 zajíců (po roce 2020 druhý nejnižší odstřel od roku 2007). V porovnání s předchozím obdobím se o více než 50 % zvýšil odstřel černé zvěře (+3 302 kusů). Meziročně vyšší byl také odstřel divokých kachen (+6,5 %, tj. +128 kusů), nepatrný nárůst zaznamenal odstřel jelení (+0,8 %, tj. +17 kusů) a srnčí zvěře (+0,1 %, tj. +5 kusů). Přírůstek vykázaný v případě odstřelu zajíců (+107,5 %) je způsoben pouze jeho propadem v roce 2020. Nižší odstřel byl evidován u bažantů (-33,8 %, tj. -2 277 kusů), mufloní (-18,0 %, tj. -81 kusů) a daňčí zvěře (-4,2 %, tj. -39 kusů).

Zdroj: ČSÚ. Další informace naleznete v publikaci Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře – od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře