Den za obnovu lesa, největší lesnická akce pro veřejnost, Intenzivní obnova lesů pokračuje, V novodobé historii ČR došlo k rekordnímu zalesňování
Intenzivní obnova lesů pokračuje – Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 snížila na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry, podíl nahodilé těžby se zmenšil na 79 procent. Zalesňování provedené na rozloze téměř 40 tisíc hektarů bylo srovnatelné s předchozím rokem a mírně převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami.

V minulém roce opět došlo k poklesu těžby dřeva na 25,1 mil. m3, meziroční snížení představovalo 5,1 mil. m3. Stále platí, že většina vytěženého dřeva pochází z nahodilé těžby (78,8 %), její podíl na celkové těžbě dřeva se však postupně zmenšuje.

Těžily se hlavně jehličnaté dřeviny (91,8 %), avšak poměrně vysoký nárůst na 2,1 mil. mzaznamenaly listnaté dřeviny. V rámci těžby dřeva stabilně dominoval smrk (79,5 %), který následovaly borovice (8,9 %), buk (3,5 %) a modřín (2,5 %). Z územního hlediska se nejvíce dřeva vytěžilo v Kraji Vysočina, a to 5,3 mil. mdřeva (21,3 % celkové těžby v Česku), dochází zde však k pozvolnému snižování těžby.

U zalesňované plochy (sadba a síje) došlo meziročně k mírnému poklesu o 709 ha (-1,7 %) na 39 970 ha. „V roce 2022 se zalesňovalo na ploše téměř 40 tisíc hektarů. Sadba a síje byly celkově na podobné úrovni jako v předchozím roce, a pokračovaly tak intenzivní pěstební práce spojené s obnovou lesů po kalamitách,“ říká Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V uplynulém roce nepatrně převažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami (50,6 %). Při zalesňování se nejvíce uplatňoval smrk (31,7 %), dále buk (20,0 %), dub (15,1 %) a borovice (7,4 %). Při výsadbě se spotřebovalo 226 milionů sazenic (z toho 62,6 % listnáčů). Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 5,7 tisíce kusů, u listnatých dřevin 7,2 tisíce a u jehličnanů 4,2 tisíce, přičemž došlo ke snížení průměrné spotřeby sazenic na hektar o 333 kusů. Nejvíce se loni zalesňovalo v Kraji Vysočina (9 153 ha, tj. 22,9 % celkového zalesňování v Česku). U přirozené obnovy lesa došlo k nárůstu o 977 ha na 10 088 ha (+10,7 %). Mírně zde převažovaly listnáče (50,6 %), z dřevin byl nejčastěji využíván smrk (39,0 %) a dále buk (22,9 %).

Na konci roku 2022 zaujímaly lesní pozemky v Česku plochu 2 680 372 ha, státní lesy z nich tvořily 54 %.

Zdroj a další informace přináší aktuální publikace Lesnictví – 2022, dostupná na webu ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře