Domácnosti loni vodou šetřily, spotřeba v průmyslu vzrostla, vodárny a kanalizace, vodní toky,
Domácnosti loni vodou šetřily – Obyvatelé Česka v roce 2022 denně spotřebovali v průměru téměř 90 litrů vody, což bylo o zhruba 4 litry méně než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena přes 4 procenta obyvatel země, necelých 13 procent nemělo připojení ke kanalizaci.

Spotřeba vody v domácnostech poklesla oproti loňskému roku o 3,8 l/os/den na 89,4 l/os/den. Ve srovnání s rokem 1990, kdy kulminovala na hodnotě 173,5 l/os/den, se jednalo o pokles o 84,1 l/os/den, tedy o 48,5 %.

Průmysl a ostatní odběratelé naopak navýšili spotřebu vody o 9,7 % na 149 mil. m3, což byl meziroční nárůst o 13,2 mil. m3. Ztráty vody ve výši 84,4 mil. m3 byly nejnižší od roku 2004. Podíl ztrát z vody vyrobené a určené k realizaci s hodnotou 14,7 % představoval druhý nejnižší výsledek od roku 2004.

V roce 2022 tvořil podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v Česku 95,6 %. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl 87,3 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9,191 milionu. Z tohoto počtu bylo 97,3 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Celkem se vyčistilo 97,7 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. Vodné činilo v průměru 46,10 Kč/m3 bez DPH, stočné pak 41 Kč/mbez DPH.

V rámci národního hospodářství bylo různými uživateli odebráno 356,5 mil. m3 podzemních vod. Povrchové vody bylo odebráno 1 089 mil. m3 a zpět do toků bylo vypuštěno 1 497 mil. m3 odpadních vod.

Zdroj: ČSÚ, podrobné informace přináší nově vydaná publikace Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2022.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře