Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity, Podíl penzijních závazků na HDP se mírně zvýšil, Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity , Trh práce oživuje, výdělky však znehodnocuje inflace, úrokové sazby, ČNB, inflace, Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity, Růst spotřebitelských cen zrychluje

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity. V září byla očištěná míra nezaměstnanosti na 2,2 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v září 75,7 %. Oproti září 2021 se zvýšil o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,9 %, u žen 69,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,8 %, u 30–49 let 88,1 %, u 50–64letých 81,1 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v září letošního roku 2,2 %. Meziročně se snížil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 2,6 %.

„Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti se drží pod tříprocentní hranicí od června 2021, tedy již šestnáct měsíců v řadě. Přetrvává vysoká poptávka podniků po pracovní síle,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti září 2021 se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,5 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0) o 12,5 procentního bodu.

Poznámky a mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v září za Českou republiku na úrovni 2,2 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře