Světový den životního prostředí vyzývá k obnově krajiny a ekosystémů

Světový den životního prostředí vyzývá k obnově krajiny a ekosystémů

Nemůžeme vrátit zpátky čas, ale můžeme sázet stromy, vrátit co nejvíce zeleně a vody do našich měst, změnit naše stravování nebo vyčistit naše řeky, vyzývá Organizace spojených národů na letošní Světový den životního prostředí.

Ten připadá na sobotu 5. června a doprovází jej kampaň #GenerationRestoration zaměřená na obnovu krajiny a ekosystémů a také na jejich ochranu. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě obnovu krajiny podporuje a v letošním roce podstatně navyšuje finanční prostředky na dotace.

„Díky naší běžící kampani i dotacím mají lidé o sázení stromů opravdu obrovský zájem. V ukončené výzvě jsme rozdělili 300 milionů korun, díky kterým poroste přes 70 tisíc nových stromů. Proto jsme slíbili další pokračování programu, aby sázení mohlo v nové sezóně dále pokračovat. Když půjde všechno dobře, nový program se rozeběhne od začátku července,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministerstvo životního prostředí zvyšuje investice do obnovy krajiny i do výsadby zeleně mimo lesy. Aktuálně je otevřená výzva v programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny za rekordních 30 milionů korun. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou tůně a mokřady, které podporují přirozený vodní režim v krajině.

MŽP také přispívá na obnovu volné krajiny, a to z Programu péče o krajinu. V letošní výzvě nabídlo zájemcům o dotace 60 milionů korun na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených 20 milionů korun šlo na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost.

Nad to vláda nedávno zahrnula do Národního plánu obnovy (NPO) 7,4 mld. korun navíc na klimatická a zelená opatření. MŽP využije tyto dodatečné prostředky na snižování emisí i adaptační opatření, která zároveň přispějí i k podpoře biodiverzity. Mezi nimi je i péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů s alokací 545 milionů korun. A dalších 455 milionů korun půjde na adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. V současné době také probíhá nastavení nového Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, odkud tradičně plynou na obnovu krajiny a přírody vysoké částky.

Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1972 na 5. červen jako připomínku toho, jak velký vliv a důležitost má ochrana životního prostředí na naše životy. Součástí letošních oslav je i slavnostní zahájení dekády OSN pro obnovu ekosystémů, které na 5. 6. připravuje Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Zahájení proběhne na webu UNEP.

Připojit se k oslavám Světového dne životního prostředí ale může úplně každý a každá akce se počítá. Ať už je to uspořádání úklidu černých skládek spolu s inciativou Ukliďme Česko, omezení používání jednorázových plastů či potravinového odpadu, vysazení stromu anebo tím, že se v týdnu vydá do práce pěšky.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře