Průměrná mzda, Reálné mzdy, Vysočina, Průměrná hrubá mzda, Milostivé léto, DPH, Daně, právo a zákony,
Ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %, reálně vzrostla o 1,5 %. Medián mezd činil 32 979 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 37 499 Kč, což je o 2 012 Kč (5,7 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 4,1 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,5 %. Objem mezd se zvýšil o 6,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,0 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejnižší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2020 zaznamenán v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (0,6 %) a veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (2,3 %). „Také ve 3. čtvrtletí se udržel vysoký mzdový růst ve zdravotní a sociální péči, tentokrát o 8 %. K nejvyššímu růstu ale došlo v činnostech v oblasti nemovitostí, konkrétně o 11,8 %,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce.

Medián mezd (32 979 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %, u mužů dosáhl 35 086 Kč, u žen byl 30 433 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 133 Kč a 58 875 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda 37 047 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 362 Kč (6,8 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně se mzda zvýšila o 3,6 %.
 

Poznámky:

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Související analýza: Vývoj českého trhu práce – 3. čtvrtletí 2021

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře