Aktualizovány plány strategie RE:START

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje byl aktualizován. V dokumentu jsou zohledněny nové finanční nástroje a závazky spojené s transformací uhelných regionů, a tím také nezbytnost transformace energetiky.

V rámci aktualizace Strategického rámce byla k již existujícím východiskům strategie RE:START přidána ta, která vychází z klimatických závazků České republiky, cílů připravované transformace energetiky a cílů Zelené dohody pro Evropu. Obsahuje návrhy typových aktivit napříč všemi pilíři strategie restrukturalizace, které mohou přispět k transformaci regionů od podpory podnikání, výzkumu a vývoje až po sociální aspekty transformace a zlepšování životního prostředí. Součástí je také model dopadů procesu transformace energetiky do strukturálně postižených regionů definující příležitosti této transformace. Dokument je stažení ZDE.

Aktualizován byl také Akční plán této strategie, který svými opatřeními doplňuje předchozí akční plány schválené vládou v minulých letech. Tato opatření jsou zaměřena na pokračující procesy hospodářské transformace regionů a zároveň zohledňují také dopady pandemie Covid19 na dění v regionech. Opatření cílí na posilování absorpční kapacity v regionech pro přípravu projektů v oblasti komunitní energetiky, podpory podnikání a začínajících podnikatelů. Dále pak na opatření cílící na podporu kreativního průmyslu, který představuje jeden z osvědčených přístupů při rozvoji/podpoře nových oborů ve strukturálně postižených regionech. Předpokládáme, že řada z opatření z AP bude realizována prostřednictvím nových evropských fondů, proto musíme společně usilovat také o zralost připravovaných projektů a intervencí. Dokument je ke stažení ZDE.

Zdroj: MMR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře