Bytová výstavba v Pardubickém kraji
Bytová výstavba v Pardubickém kraji – V průběhu první poloviny roku 2022 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 317 bytů, což byl oproti stejnému období předchozího roku nárůst přibližně o čtvrtinu. Naopak počet dokončených bytů se zde během tohoto období o čtvrtinu snížil. Jednalo se o nejvýraznější meziroční pokles dokončené bytové výstavby mezi všemi kraji. Pětina ze zahájené bytové výstavby v kraji za 1. až 2. čtvrtletí 2022 připadala na byty v nových bytových domech. Naopak na dokončené bytové výstavbě v kraji se byty v nových bytových domech podílely pouze 0,9 %.

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2022 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 317 bytů, což byla nejvyšší hodnota za 1. až 2. čtvrtletí od vzniku kraje v roce 2000. Ve srovnání s první polovinou roku 2021 vzrostl počet zahájených bytů v kraji o 25,7 %, tj. o 269 bytů. Také celorepublikově zahájených bytů meziročně přibylo (o 9,7 %, tj. o 2 003 bytů). V rámci okresů kraje došlo k nejvyššímu procentnímu růstu zahájené bytové výstavby na Chrudimsku (o 35,0 %, tj. o 48 bytů), dále následovalo Pardubicko (o 31,3 %, tj. o 139 bytů) a Svitavsko (o 22,6 %, tj. o 57 bytů). Naopak nejnižší nárůst evidujeme na Orlickoústecku (o 11,6 %, tj. o 25 bytů).

V průběhu první poloviny roku 2022 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů dokončeno 670 bytů, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 24,8 % méně (tj. o 221 bytů). I přes výše zmíněný pokles se však stále jednalo o čtvrtý nejvyšší počet dokončených bytů v prvním pololetí za posledních deset let. Meziroční pokles dokončené bytové výstavby evidujeme ve všech okresech kraje s výjimkou Chrudimska, kde se počet dokončených bytů v rámci tohoto období zvýšil o 10,1 % (tj. o 13 bytů). K nejvyššímu procentnímu poklesu došlo na Svitavsku (o 35,5 %, tj. o 49 bytů), poté následovalo Pardubicko (o 33,8 %, tj. o 157 bytů) a Orlickoústecko (o 17,5 %, tj. o 28 bytů). Zatímco v Pardubickém kraji se počet dokončených bytů meziročně snížil, ve většině ostatních krajů jejich počet vzrostl (v 9 ze 14). Nejvýraznější pokles dokončené bytové výstavby byl zaznamenán právě v Pardubickém kraji, naopak nejvýraznější růst v Olomouckém kraji (o 32,9 %). Za celou Českou republiku evidujeme meziroční nárůst o 2,6 %.

Byty v nových bytových domech se na celkové zahájené bytové výstavbě v kraji podílely přibližně pětinou (20,2 %, tj. osmá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání za první polovinu roku 2022). Na celkové dokončené bytové výstavbě v kraji se byty v nových bytových domech podílely pouze 0,9 % (tj. nejnižší hodnota mezi všemi kraji ČR). Nejvyšší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené i dokončené bytové výstavbě měla v prvním pololetí roku 2022 Praha (74,2% podíl, respektive 81,7% podíl). Naopak nejnižší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené bytové výstavbě evidujeme za první pololetí roku 2022 v Ústeckém kraji (5,8% podíl).

V Pardubickém kraji byla v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2022 zahájena výstavba průměrně 2,56 bytu na tisíc obyvatel, což byla oproti celé ČR (2,16) nadprůměrná hodnota. Ve srovnání s ostatními kraji vykazoval Pardubický kraj čtvrtou nejvyšší hodnotu po Plzeňském kraji (3,04), Středočeském kraji (2,84) a Jihomoravském kraji (2,77). Naopak nejnižší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel měl Ústecký kraj (1,19).

Nejnižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel můžeme za první pololetí roku 2022 zaznamenat rovněž v Ústeckém kraji (0,87). V Pardubickém kraji bylo dokončeno 1,30 bytů na tisíc obyvatel, což byla šestá nejnižší hodnota mezi kraji. Ve srovnání s Pardubickým krajem měl méně dokončených bytů na tisíc obyvatel ještě Liberecký kraj (1,04), Moravskoslezský kraj (1,13), Zlínský kraj (1,19) a Karlovarský kraj (1,24). Na druhou stranu mezikrajského žebříčku patřil s nejvyšším počtem dokončených bytů na tisíc obyvatel Středočeský kraj (2,55), poté následoval Olomoucký kraj (1,98) a Hlavní město Praha (1,96). Průměrně za celou Českou republiku bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2022 dokončeno 1,65 bytu na tisíc obyvatel.

Více informací:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře