covid, Online nákupy, Online výuka, Den bezpečného internetu

Dnes je den bezpečnějšího internetu. Celosvětově si připomeneme všechny aktivity, které přispívají k většímu bezpečí internetového prostředí. 

Z pohledu Policie České republiky je kriminalita páchaná v digitálním prostředí poměrně mladým fenoménem. Nárůst trestné činnosti páchané v prostředí internetu zaznamenáváme zejména v posledních deseti letech. Po stejnou dobu jsou skutky páchané online také statisticky sledovány. Nejčastěji registrujeme v online prostředí různé formy podvodů, pominout nelze například ale ani skutky mravnostního charakteru. Kromě odhalování a objasňovaní zmiňované trestné činnosti, kde je vzhledem k povaze internetového prostředí nezbytná mezinárodní spolupráce, je velká pozornost věnována osvětové činnosti a informování o nových trendech. Vedle vlastních preventivních aktivit, které souhrnně zastřešuje jeden z pilířů policejní prevence „Tvoje cesta onlinem“, participuje Policie České republiky na celorepublikové i regionální úrovni na kampaních a projektech dalších subjektů, ale i na mezinárodních projektech primárně pod hlavičkou Europolu.

Vzhledem k uvedenému se Policie ČR i letos připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu  #SaferInternetDay, který se od roku 2004 připomíná vždy druhé únorové úterý. „Letos připadá na 9. února. Tedy na dobu, kdy je téma bezpečí v digitálním prostředí i vzhledem k distanční výuce velmi aktuální. Cítíme potřebu informovat rodiče o potřebě diskutovat s dětmi na téma bezpečí v online prostředí o to víc, že děti jsou současnou epidemiologickou situací izolování od školního prostředí, zájmových aktivit a svých vrstevníků a ve virtuálním prostředí tráví často celé dny. K tomu nabízíme s našimi partnery řadu nástrojů, které lze k ovlivňování vnímání rizik internetového prostředí využít“,vysvětluje k tématu vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová. „Děti mají někdy oproti rodičům tu výhodu, že se v on-line světě již narodily a nemají ostych či obavu aktivně v internetovém prostředí žít. Pomoc zorientovat se v online světě máme ale i pro rodiče, kteří se třeba tolik v internetovém prostředí nepohybují. Řadu cenných informací lze najít u aktivit našich partnerů jako projekty Kraje pro bezpečný internet, E-bezpeci, Safer Internet nebo aktivity NÚKIB aj. ,“ doplňuje plk. Pidrmanová.

TVOJE CESTA ONLINEM

„Tvoje cesta onlinem“ je zároveň názvem základního celorepublikového preventivního projektu cíleného na digitální bezpečí, na kterém Policie České republiky spolupracuje s ČSOB, ale také název jednoho z pilířů konceptu policejní prevence „Tvoje cesta“. Pilíř „Tvoje cesta onlinem“ v sobě zahrnuje vedle stejnojmenného projektu, který je postaven na informační kampani, metodikách a realizaci preventivních besed, také všechny ostatní aktivity policie cílené na bezpečí online prostoru.

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Projekt Asociace krajů ČR, na kterém se Policie České republiky zásadně podílí na základě „Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci Policie ČR a Rady Asociace krajů ČR”. Cílovou skupinu tvoří zejména žáci a studenti základních a středních škol, pedagogové, sociální pracovníci, policisté a strážníci, ale také rodiče a senioři. Základními výstupy jsou didaktické a metodické materiály pro jednotlivé cílové skupiny (metodiky a související pracovní listy, e-learningové kurzy, vědomostní soutěžní kvízy, edukativní video spoty, brožury, on-line interaktivní hry) a realizace doprovodných aktivit (prezenční semináře, online webináře, odborné workshopy a konference, poradenství).

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A KAMPANĚ

Patrně nejvíce se do povědomí veřejnosti dostala celoevropská kampaň Europolu cílená na problematiku zneužívání dětí online #SayNo! V České republice byla vytvořena a realizována národní podoba kampaně „Řekni Ne!“. Video spot, který je součástí kampaně, se řadí mezi nejsledovanější preventivní videa na kanálu Policie České republiky na YOUTUBE.

Mezi další evropské kampaně, na kterých Policie ČR participuje, se řadí #BuySafePaySafe (Europol – problematika online podvodů);  #CyberScams (Europol); No More Ransom (Kaspersky Lab) nebo kampaň Nebuď bílým koněm (Europol).

ROK 2020

Vzestup kybernetické kriminality zastavil mírným poklesem rok 2020. V tomto roce registrujeme 8073 trestných činů spáchaných online, což je v meziročním srovnání pokles o 4,1 %. Pokles lze přičítat primárně celkovému snížení kriminality v důsledku pandemické situace. Specifickým podmínkám loňského roku bylo nutné přizpůsobit také podobu a formu preventivních aktivit. Omezení pohybu osob a zvýšení online aktivity v různých sférách života poukázalo na nová rizika a také vyvolalo potřebu hledat nové cesty preventivního působení. Větší sociální izolace poukázala na nutnost připomenutí podvodů souhrnně označovaných jako „americký voják“ i různé aktivity tzv. šmejdů. Distanční výuka si vyžádala rady, jak se bránit proti narušování online vzdělávání, a nákupy na dálku zase rady, jak nenaletět podvodným prodejcům nebo jak platit objednávky bezpečně.

Na DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU připravila Policie ČR na svém facebookovém profilu KYBERKINO, kde ve 30 minutových intervalech bude zveřejňovat krátká videa upozorňující na nástrahy online prostoru. Pod příspěvky budete diskutovat se sledujícími a zároveň  předávat doporučení, jak se v online světě chovat zodpovědně a bezpečně.

Zdroj: Policie ČR

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře