Informace k omezení provozu realitních kanceláří

Informace k omezení provozu realitních kanceláří od 22. listopadu 2021

Informace k usnesení vlády ze dne 18. listopadu 2021 č. 1028 o mimořádných opatřeních k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 ve vztahu k fungování maloobchodních provozoven. (Provozovnami v tomto smyslu jsou kanceláře realitních zprostředkovatelů, a to bez ohledu na to, zda mají oficiálně vyvěšené provozní hodiny, či slouží ke kontaktu s klienty jen na pozvání.)

I. S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se (zkráceno, upraveno s přihlédnutím k provozu RK a vloženy komentáře pro provoz realitní kanceláře) dle bodu 1:

a)   v provozovně (tj. realitní kanceláři v části, kde probíhá kontakt s klienty včetně wc pro klienty, pokud je k dispozici) nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy; v případě provozovny s plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

b)   aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti, (tj. umístit lavice, či židle na místo, kde případní návštěvníci čekají, při vlastním obchodním jednání dodržovat větší rozestupy, tedy přes stůl, nebo u většího stolu)

c)   (týká se jen nákupních provozoven)…

d)   umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)   zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, (lze vyložit tak, že se o omezení informuje klient před návštěvou ve zvacím e-mailu, nebo se tato informace vyvěsí u vchodu do provozovny vedle provozních hodin)

f)   zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.
 
II. Návštěva domácnosti klienta za účelem nabrání nemovitosti není omezena, pokud klient sdělí, že není aktuálně nemocný koronavirem, a pokud budou používány ochranné prostředky. (Sám realitní zprostředkovatel by měl pravděpodobně postupovat tak, že klienta o svém zdravotním stavu z pohledu koronaviru před návštěvou informuje, případně předloží “tečku” nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 180 dnech, případně PCR test ne starší 3 dnů.)
 
III. A dále pak se lze po výše uvedenou dobu (dle bodu 11 uvedeného usnesení)  orientovat k pořádání prohlídek nemovitostí pro zájemce zhruba takto: 

a)   při prohlídce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru. Návštěvníkům se pak nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. (Zároveň se dá nepřímo dovodit, že je organizačně jednodušší požádat majitele, aby po dobu prohlídky nebyl přítomen.)

b)   zakazuje se účast na prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nepředloží, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, “tečku” nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 180 dnech. (Z toho vyplývá, že bude lepší upustit od větších hromadných prohlídek, hlídat si menší počet účastníků, než následně řešit jejich doklad o očkování či prodělané nemoci.)  

c)   organizátorovi prohlídky se nařizuje před zahájením prohlídky splnění podmínky z bodu b) kontrolovat a osobě samotné pověřené prohlídkou podmínku dle bodu b) splňovat.

Zdroj: MMR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře