Lidé mohou s ÚP ČR komunikovat elektronicky i nadále

V návaznosti na konec nouzového stavu končí také platnost krizových opatření podle krizového zákona.

V praxi to znamená, že končí i možnost podávat žádosti a další podklady „jen“ prostřednictvím prostého emailu bez elektronicky uznávaného podpisu, aniž by klienti museli potvrdit svou totožnost ve stanovené lhůtě. Lidé ale mohou s Úřadem práce ČR v rámci agendy dávek a zaměstnanosti komunikovat elektronicky i nadále, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem. Osobní návštěva ÚP ČR tak není vždy nutná. Další možností je zaslání dokumentů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo jejich odevzdání v době úředních hodin na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Od pondělí 12. 4. 2021 postupuje Úřad práce ČR opět podle správního řádu. Zašlou-li klienti žádosti o dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání e-mailem bez elektronicky uznávaného
podpisu, budou muset takové podaní do 5 dnů potvrdit. A to buď osobně na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, nebo je možné poslat podepsaný stejnopis prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

„Jestliže lidé na Úřad práce ČR musí osobně, doporučujeme, aby si zarezervovali termín jednání dopředu a vyhnuli se tak zbytečnému čekání. Tuto možnost nabízíme i online. Nadále platí, že vstup do budov ÚP ČR je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest, a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat dokumenty na podatelně,“ upozorňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Vzhledem k tomu, že nároky všech, kteří pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšení příspěvku na péči, se automaticky překlápějí ve stejné výši do dalšího kalendářního čtvrtletí (od dubna do června) bez nutnosti doložení příjmů a nákladů na bydlení, většiny příjemců dávek se tato změna krizového opatření fakticky nedotkne.

Pokud jde o komunikaci v rámci zprostředkování zaměstnání, kdy jsou stanoveny pravidelné osobní schůzky s klientem, tzv. kontakty, bude ÚP ČR nadále využívat jiné formy jednání v případě vážné překážky na straně klienta, jako je karanténa nebo ošetřování člena rodiny.

„Úřad práce ČR nabízí modernější, a z hlediska ochrany zdraví i úspory času, efektivnější způsoby komunikace. Tedy prostřednictvím rozhovoru vedeného online nebo e-mailu případně telefonicky. I tyto cesty Úřad práce ČR řadí mezi možnosti, jak klient může splnit svou povinnost uchazeče o zaměstnání. Tedy spolupracovat s úřadem při zprostředkování nové práce,“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR.

Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici ZDE. Pro co nejhladší průběh správního řízení je důležité, aby klienti uváděli do žádostí také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci Úřadu práce ČR je tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách ÚP ČR – praktické rady, informace, letáky, videa a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace.

Další praktické podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR – www.uradprace.cz. Zájemci mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje na základě nejčastějších otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti.

Rozsah úředních hodin zůstává zachován jako dosud, tedy v pondělí a ve středu (8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.). V ostatní dny pak úředníci odbavují předem objednané klienty. Zaměstnanci Úřadu práce ČR jsou připraveni konzultovat
s lidmi jednotlivé případy ‚na dálku‘ a najít jiná vhodná řešení.

V případě obecných dotazů zájemcům poradí zaměstnanci Call centra Úřadu práce ČR (tel. 800 77 99 00 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, rodicak@uradprace.cz).

Zdroj: Tisková zpráva, Úřad práce ČR

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře