Na čem závisí prodeje nemovitostí

Ceny i počty prodaných nemovitostí závisejí třeba i na tom, v jak velké obci se nacházejí.

Český statistický úřad od roku 2002 vydává publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí, v níž byla zveřejňována data od roku 1998. Publikace byla založena na daňových přiznáních k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve z převodu nemovitostí). Daň z nabytí nemovitých věcí byla v roce 2020 zrušena, proto je publikace s daty za roky 2017–2019, která vyšla 31. prosince 2020, poslední svého druhu.

Praha bývá výjimkou

V uvedené publikaci byly zveřejněny průměrné ceny a cenové indexy bytů, rodinných domů, bytových domů a stavebních pozemků v členění podle různých faktorů. Z nich lze vysledovat zajímavé závislosti.

První je závislost jednotkové kupní ceny na opotřebení. S rostoucí mírou opotřebení klesá kupní cena. Nejvíce se to projevuje u bytových domů, u nichž se korelační koeficient blíží –1, což je ale dáno také tím, že u těchto nemovitostí jsou stupně opotřebení jen tři. Vysoká klesající závislost existuje také u rodinných domů, kde je korelační koeficient zhruba –0,99, menší míru závislosti vykazují byty.

Statisticky průkazná je také závislost počtu prodejů na obyvatele na velikosti obce, která se ale liší podle jednotlivých druhů nemovitostí. U rodinných domů relativní aktivita s rostoucí velikostí obce výrazně klesá, korelační koeficient se blíží –0,96. Zhruba opačný trend platí pro byty, jejich prodaný počet na hlavu s velikostí obce roste. Výjimku tvoří Praha, která se v tomto kritériu řadí mezi obce s 2 000–9 999 obyvateli a obce s 10 000–49 999 obyvateli. Korelační koeficient má proto hodnotu jen okolo 0,67. Podobná závislost jako u rodinných domů platí pro stavební pozemky. Počet prodaných pozemků na osobu je největší v nejmenších obcích, s velikostí obce klesá a zřetelně nejmenší je v Praze. Korelační koeficient je zhruba –0,95. U bytových domů platí podobná korelace jako u bytů, vymyká se opět Praha, která má relativní aktivitu jen o málo větší než nejmenší obce.

Další jasnou závislostí je závislost jednotkové kupní ceny na velikosti obce. U všech sledovaných druhů nemovitostí se s rostoucí velikostí obce jednotková kupní cena zvyšuje. Při pěti velikostních kategoriích vychází největší korelační koeficient 0,89 u bytových domů, dále je míra korelace 0,87 u bytů, 0,85 u rodinných domů a nejmíň jsou na velikosti obce závislé kupní ceny stavebních pozemků (0,82).

Vypozorovat lze také závislost jednotkové kupní ceny na časovém období, kdy byly nemovitosti prodávány. Ta se ale liší podle toho, jaký vybereme časový úsek. Mezi roky 2017 až 2019 sledujeme největší rostoucí závislost kupní ceny na období u bytů, kde korelační koeficient dosahuje 0,96, následují rodinné domy s 0,85, bytové domy s 0,76 a nejmenší je závislost kupní ceny stavebních pozemků. U bytů vychází v uvedených letech vyšší korelace na časovém období než na velikosti obce.

Zdroj: Český statistický úřad / STATISTIKA & MY

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře