"Naší" Českou televizi nám žádná Lipovská kontrolovat nebude!

„Přece sem policie nemůže lézt, natož když ji sem přivede ta zmanipulovaná špinavá ču_ka!“ Napsal na svém Twitteru redaktor ČT Tomáš Etzler o Haně Lipovské, která poukazuje na střet zájmů generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

Včera si paní Hana Lipovská dovolila příliš. Jako členka Rady České televize obvinila na základě shromážděných důkazů jejího dlouholetého generálního ředitele Petra Dvořáka ze střetu zájmů.

Paní Lipovská od svého vstupu do funkce upozorňuje jako ekonomka na nehospodárnost a mnohdy netransparentnost transakcí prováděných Českou televizí. Pozlátko této, do té doby téměř nedotknutelné instituce, začíná mít vážné trhliny. A cože tak hrozného paní Lipovská udělala? Iniciovala hlasování Rady ČT tak, aby pan stávající ředitel musel celou situaci vysvětlit. Radní po něm mimo jiné chtějí informace o tom, proč Radě neoznámil svůj podíl v IT firmě Gopas, který je podle Lipovské čtvrtinový. Dále proč jej nejprve držel přes firmy v daňových rájích a později se rozhodl jej vlastnit napřímo, nebo proč nevyzval ČT, aby s firmou Gopas neuzavírala žádné smlouvy. Generální ředitel má také sdělit, zda vlastní podíly v dalších firmách spolu se šéfem a spoluvlastníkem skupiny PPF Ladislavem Bartoníčkem. Trnem v oku panu Etzlerovi bylo to, že paní Lipovská přišla v doprovodu policejní ochranky, o kterou ale ona nežádala, a rozhodla o ní sama policie ČR na základě předchozích indicií.

Abychom pochopili proč se na paní radní za to, že chce vykonávat práci, pro kterou byla zvolena, strhla taková vlna nenávisti, je třeba uvést pár faktů. Veřejnoprávní televize je veřejnoprávní proto, že podle příslušného zákona je jejím úkolem poskytovat vyvážené objektivní informace, vytvářet programy a pořady pro všechny skupiny obyvatel tak, aby odrážely rozmanitost názorů, vyznání a uměleckých směrů s cílem posílit soudržnost pluralitní společnosti. Proto je povinností každého občana, který má televizní přijímač, si ji platit. A částka to není malá. Ročně se jedná o více než 5,5 miliardy korun z našich poplatků! Z těchto 5,5 miliard jde více než 2,2 miliardy pouze na platy jejích zaměstnanců. Například za rok 2019 si jen 15 vrcholových manažerů rozdalo na odměnách 46,5 milionu korun. Jak konkrétně se nedozvíme, protože při žádosti o informace o odměnách managementu Česká televize dle svého vyjádření přistoupila k provedení „testu proporcionality konkurujícího si práva na informace na straně jedné a práva na soukromí na straně druhé“. Dospěla k závěru, že právo na soukromí manažerů placených z veřejných prostředků je nadřazeno kontrole veřejností, pokud již tuto kontrolu neprovádí Rada České televize nebo její dozorčí komise. Pokud se dozorčí komise výslovně nezeptá, nemá mít veřejnost dle stanoviska ČT na podobné informace nárok. Jinými slovy plaťte a mlčte. V loňském covidovém roce, kdy se ve většině firem osekávaly výdaje na minimum, si pan ředitel Dvořák vyplatil ke stávajícímu platu 242 000,- Kč měsíčně ještě roční odměnu ve výši 1,6 milionu korun. Kromě toho má ovšem Česká televize i obrovskou mediální moc. Moc ovlivňovat veřejné mínění. A spolu s ním i výsledky voleb. A to je možná ještě důležitější, než ty vyplácené (nebo vyplácané) miliardy.

Objektivita tohoto veřejnoprávního média je tristní, stačí se podívat například na složení politiků zvaných do pořadu Otázky Václava Moravce a jiných diskuzních pořadů. Jako komentátoři aktuálního dění a diskutéři se objevují víceméně stále dokola ti samí lidé ze stejných politických subjektů. A to nikoliv na základě jejich zastoupení ve Sněmovně, ale dle nějakého jiného záhadného klíče. V debatách mnohdy až komicky působí situace, kdy moderátor nebo moderátorka na někoho selektivně útočí, než aby diskutujícím vyváženě pokládal dotazy. Skoro to vypadá tak, že si platíme někým narýsovanou, předem danou propagandu. A to nejen politickou. Stačí se sem tam podívat na pokrokově progresivní pořady pro děti a nejmenší. Někým, kdo se svého vlivu na Českou televizi nehodlá vzdát.

Nové složení Rady do zaběhlých pořádků tzv. „hodilo vidle“, a to je nepříjemné. Dokonce natolik, že například zakladatelé TOP 09 pánové Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg se neváhali obrátit k moci „vyšší“ a vyčinili biskupské konferenci za to, že si vůbec dovolila paní Hanu Lipovskou jako členku navrhnout. Odůvodnili to tím, že biskupové nemají tušení, jaké škody tím ČT způsobili a budou se za ně na věky věků stydět. Ti naštěstí na provolání pana Kalouska nereagovali a svůj postoj si navzdory rozhořčení obou pánů zachovali. Jedním z dalších, kdo má ze zcela regulérního požadavku paní Lipovské „psotník“, je pan radní Zdeněk Šarapatka. A neváhá ji za to rovnou přirovnat ke komunistické prokurátorce Brožové – Polednové. No a v neposlední řadě je to náš výše zmíněný redaktor České televize, pan Tomáš Etzler se svým vulgárním výrokem zveřejněným na Twitteru.

Myslím, že je na čase buď udělat tuto televizi skutečně objektivní a nezávislou, což se momentálně jeví téměř nemožné, anebo přestat nutit lidi si tuto její současnou podobu platit. Je totiž dost zvrácené, že si sami musíme platit propagandu, která nejen že mnohdy není v zájmu většinové společnosti, ale leckdy jde přímo proti ní. Myslím, že v dnešní době bychom těch 5,5 miliardy z našich kapes mohli použít prospěšnějším způsobem.

Autor: Jana Marková, Soukromá podnikatelka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého

, ,
Blog občana

"Blog občana" slouží jako prostor k veřejnému vyjádření našich čtenářů.

Obsah tohoto článku je názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názorem redakce, která text neupravuje a nechává jej v původním znění.

Chtěli byste také věřejně prezentovat Váš názor na aktuální témata? Své náměty a příspěvky můžete zasílat na email: redakce(zavináč)zpravycr.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře