Okamura lhal, Okamura se omluvil Maďarsku za vyjádření Adamové, Hnutí SPD dál povede Tomio Okamura, Svoboda a přímá demokracie v podání SPD

SPD Vám nabízí až milión korun za večer, aneb politická strana jako firma, kterou můžete beztrestně tunelovat.

Posuďte sami, výňatek ze závěru kontroly SPD Úřadem pro kontrolu hospodaření politických stran k fakturám za poradenství a analýzy firmy Play Net a.s. v celkové výši 7.381.000,- korun.

Politické strany a politická hnutí nejsou podnikajícími právními osobami a legislativa na jejich představitele neklade požadavek jednat s péčí řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba uhradila faktury způsobem podle volebního zákona, řádně je zaúčtovala a předložila kontrolnímu orgánu na jeho výzvu plnění, které dle jejího tvrzení za fakturami stojí, bylo formálním hlediskům transparentnosti učiněno zadost. Kontrolní orgán proto nikoliv jako na kontrolní zjištění, ale jako na skutečnost vztahující se k vykonané kontrole podle § 12 odst. 1kontrolního řádu poukazuje na to, že reálná využitelnost podstatné části monitoringu médií v kampani (byť za časový úsek, který do kampaně spadal) je diskutabilní a že průzkumy volebního potenciálu nebyly výhradním dílem zhotoveným pro SPD (naopak byly volně přístupné široké veřejnosti), ač cena za ně uhrazená z volebního účtu byla neobvykle vysoká. V té souvislosti kontrolní orgán poukazuje na to, že pokud by se na politické strany a politická hnutí vztahovala zákonná ustanovení vymezující péči řádného hospodáře (což se nevztahují), platilo by, že při posuzování toho, zda člen orgánu právnické osoby s péčí řádného hospodáře jednal, by se přihlédlo k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba.

A posudek odborníka?

Průzkumy volebního potenciálu, které mají být předmětem plnění posuzované smlouvy, jsou identické s průzkumy, které veřejně a zdarma poskytuje agentura Sanep. Je proto zarážející, že je za ně politická strana ochotna platit poměrně vysoké částky. Navíc, analytická práce s daty je minimální. Jedná se v podstatě o dotaz na volební preference a míru rozhodnutí voličů tříděné podle několika identifikačních proměnných, nebo tříděné navzájem. Strana SPD Tomia Okamury dostala za své peníze službu, která jen o málo překračuje standard poskytovaný zdarma a která vychází z dat, která agentura Sanep sbírá i pro jiné účely. Pokud by takováto služba měla být zadána komerčně, pak cena jednoho dotazu ve výzkumném dotazníku obdobného rozsahu může představovat částku cca od 10 do 15 tisíc Kč. Uvážíme-li, že ke zkonstruování volebního potenciálu je zapotřebí čtyř (maximálně pěti) dotazů, pak by se celková cena za jeden takový výzkum měla pohybovat mezi 40 až 75 tisíci Kč.

Zdroj a foto: Facebook Raptor TV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře