Příčiny smrti ve Středočeském kraji

Příčiny smrti ve Středočeském kraji – Ve Středočeském kraji zemřelo v 1. pololetí roku 2022 podle předběžných výsledků celkem 7 072 osob, což bylo meziročně o 24,5 % méně

Citelnější meziroční pokles počtu zemřelých byl zaznamenán u mužů (o 26,8 %) než u žen (o 21,8 %). Oproti prvnímu pololetí roku 2020, kdy se do úmrtnosti ještě nepromítlo onemocnění covid-19, zemřelo během ledna až června 2022 o 4,9 % osob více.

Nejčastější příčinou smrti byla v 1. pololetí 2022, obdobně jako v „předcovidových“ letech 2018 až 2020, ischemická choroba srdeční, která se na celkovém počtu zemřelých v kraji podílela 16,4 %. Ještě o rok dříve bylo s podílem 24,7 % na všech úmrtích nejčastější příčinou smrti onemocnění covid-19, u níž došlo meziročně k poklesu o čtyři pětiny na 6,3 % všech případů všech zemřelých během prvního pololetí roku 2022.

Ve Středočeském kraji zemřelo v 1. pololetí loňského roku podle předběžných výsledků celkem 7 072 osob, což bylo oproti prvním šesti měsícům roku 2021, kdy zemřelo 9 363 osob, o 24,5 % méně. Citelnější pokles zaznamenali muži, u kterých byl počet úmrtí meziročně o 26,8 % nižší, u žen byl počet zemřelých oproti prvnímu pololetí 2021 nižší o 21,8 %. O více než čtvrtinu se meziročně snížil počet zemřelých v krajích Karlovarském (o 37,8 %), Královéhradeckém (o 30,5 %), Ústeckém (o 26,8 %) a Plzeňském (o 25,2 %). Naopak nejmenší meziroční pokles počtu zemřelých během 1. pololetí 2022 zaznamenaly kraje Olomoucký (o 15,8 %), Zlínský, Jihomoravský (shodně o 16,2 %) a Jihočeský (o 16,6 %).

Z celkového počtu téměř 7,1 tis. zemřelých osob během ledna až června 2022 ve Středočeském kraji byla v rámci předběžných výsledků zjištěna příčina smrti v 95,9 % případů. Nejvíce osob zemřelo v 1. pololetí 2022 na nemoci oběhové soustavy, a to 2 480. Meziročně byl tento počet nižší o 15,7 %, podíl této příčiny smrti na celkovém počtu zemřelých v kraji se v důsledku poklesu celkové úmrtnosti zvýšil z 31,4 % na 35,1 %. Dominantní příčinou byla chronická ischemická choroba srdeční s 1 161 případy úmrtí, meziročně však bylo těchto případů úmrtí o pětinu méně.

V přímém důsledku onemocnění covid-19 (včetně multisystémového zánětlivého syndromu) zemřelo během ledna až června roku 2022 ve Středočeském kraji celkem 444 osob. V porovnání s obdobím mezi lednem až červnem roku 2021, kdy zemřelo následkem tohoto onemocnění celkem 2 314 osob, byl počet úmrtí pětinový. Na celkovém počtu se zemřelí následkem tohoto onemocnění podíleli v 1. pololetí roku 2022 z 6,3 %, ve stejném období roku 2021 představoval podíl úmrtí na onemocnění covid-19 celkem 24,7 % všech zemřelých.

Na novotvary zemřelo v 1. pololetí roku 2022 ve Středočeském kraji celkem 1 682 osob, téměř obdobný počet jako o rok dříve (1 729). Výraznější meziroční pokles počtu zemřelých osob je možné sledovat u nemocí endokrinních, výživy a přeměny látek (383 zemřelých, tj. o 19,0 % méně), mezi které patří diabetes mellitus.

Další v pořadí nejčastějších příčin smrti byli zemřelí na nemoci dýchací soustavy. Následkem těchto nemocí zemřelo během ledna až června 2022 celkem 400 osob (během 1. pololetí 2021 to bylo 395 případů). Nemoci trávicí soustavy stály za úmrtím 287 osob (během ledna až června 2021 to bylo 297 případů úmrtí). V případě dopravních nehod zemřelo v 1. pololetí 2022 celkem 32 osob, meziročně o 5 méně, v případě úmyslného sebepoškození (tj. sebevražd) se podle předběžných výsledků počet zemřelých meziročně snížil ze 72 na 63 (z nich bylo 55 mužů a 8 žen).

Další informace obsahuje:

Datová sada: Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích, pololetní data – 2018–2022

Zdroj: ČSÚ

, , , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře