Sport není pouze pro mladé

Sport není pouze pro mladé – I když obecně se zvyšujícím se věkem sportovní aktivita klesá, někteří senioři tráví sportem delší čas než jejich mladší spoluobčané.

V dnešní době je běžné, že se sportovním aktivitám věnují i lidé ve starším věku a podíl aktivně sportujících seniorů stoupá. Zatímco v roce 2014 v Česku pravidelně sportoval každý desátý senior, v roce 2019 to byl již každý osmý. Podíl sportujících seniorů ale samozřejmě klesá s přibývajícím věkem.

V roce 2019 sportovalo (alespoň jednou týdně, nejméně 10 minut v kuse) 17 % seniorů ve věku 65 až 74 let, ve věkové kategorii osob starších 75 let byl podíl sportujících o 11 procentních bodů nižší. V celkové populaci osob starších 15 let je sportujících okolo 36 %.

Senioři, kteří se pravidelně věnují sportování, tak činí nejčastěji maximálně dvě hodiny týdně. Tuto dobu se sportu věnuje více než polovina aktivně sportujících seniorů a příliš se tím neliší od celkové populace. Zajímavé je však srovnání „zapálených sportovců“ ve věku mezi 65 a 74 lety s celkovou populací. Více než čtyři hodiny týdně sportuje každý čtvrtý aktivně sportující senior v této věkové kategorii, mezi všemi aktivně sportujícími osobami staršími 15 let je to však pouze každý pátý. Zdá se, že větší množství volného času v důchodovém věku vybízí činorodé osoby k častějšímu či delšímu sportování.

Nejen aktivní sportovci

Starší lidé se rovněž často angažují v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. Přitom nemusejí působit pouze jako sportovci, ale mohou z pozice trenérů předávat své zkušenosti mladším kolegům nebo vykonávat činnost rozhodčích či funkcionářů. Česká unie sportu eviduje přibližně 85 tisíc členů sportovních organizací ve věku 65 a více let, kteří tvoří více než 7% podíl z celkového počtu 1,17 milionu členů. Největší zastoupení v rámci organizovaných sportovních aktivit mají senioři v Libereckém kraji, kde se na celkovém počtu členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot podílejí přibližně 10 %. Nejméně seniorů, zhruba 5 %, vykázaly sportovní organizace v Kraji Vysočina. Ženy tvoří přibližně třetinu z celkového počtu členů sportovních organizací starších 65 let a nejvíce jsou zastoupeny v krajích Moravskoslezském a Libereckém, kde jejich podíl přesahuje 40 %.

Zdroj: ČSÚ / STATISTIKA & MY

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře