Novela stavebního zákona: Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko
Stavební povolení v Královéhradeckém kraji – V 1. pololetí stavební úřady v Královohradeckém kraji vydaly 2 263 stavebních povolení, meziroční nárůst činil 5,5 % a mezi kraji byl čtvrtý nejrychlejší. Orientační hodnota staveb vzrostla na 26 450 mil. Kč a proti 1. pololetí 2021 se zvýšila téměř trojnásobně. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se vyšplhala na 11 688 tis. Kč a byla druhá nejvyšší po hl. městě Praze.

V Královéhradeckém kraji bylo během 1. až 2. čtvrtletí 2022 vydáno celkem 2 263 stavebních povolení (SP), tj. o 5,5 % více než ve stejném období loňského roku. Mezi kraji to bylo čtvrté nejrychlejší tempo růstu.  

Ve čtyřech okresech kraje došlo k meziročnímu nárůstu počtu stavební povolení a v okrese Hradec Králové zůstal na stejné úrovni jako předchozí rok. Nejvíc stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okresech Hradec Králové (26,9 %) a Rychnov nad Kněžnou (20,2 %), podíl ostatních okresů se pohyboval od 15,2 % v okrese Jičín po 18,9 % v okrese Náchod.

Z celkového počtu vydaných stavebních povolení v kraji jich 56,8 % připadlo na budovy a 43,2 % na inženýrské stavby. Stavebních povolení na budovy bylo v kraji vystaveno celkem 1 286, téměř dvě třetiny byly na určeny na byty (nové nebo v původní zástavbě) a více než třetina na nebytové budovy. Stavebních povolení na inženýrské stavby bylo do konce 1. pololetí vystaveno 977, z toho 15,7 % připadlo na dopravní stavby a 84,3 % na ostatní inženýrské stavby.

V celé České republice bylo za prvních šest měsíců letošního roku vydáno 44 179 stavebních povolení, jejich počet se proti stejnému období loňského roku mírně snížil (o 0,9 %). Královéhradecký kraj se na celkovém počtu vydaných stavebních povolení podílel 5,1 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Necelá pětina stavebních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a více než desetina v Jihomoravském kraji, a to bylo nejvíc ze všech krajů. Nejrychlejší tempo růstu bylo v kraji Jihočeském (6,8 %), Moravskoslezském (5,9 %) a Olomouckém (5,7 %). Polovina krajů vykázala meziroční pokles, nejvýraznější byl v Kraji Vysočina (9,0 %). 

Orientační hodnota staveb vyjadřuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přepravu, realizaci a uvedení stavby do provozu a dosáhla za prvních šest měsíců roku 2022 v kraji celkem 26 450 mil. Kč. Meziročně vzrostla téměř trojnásobně a mezi kraji to bylo nejrychlejší tempo růstu. 

Obrovský meziroční nárůst hodnoty staveb zaznamenal okres Hradec Králové, a to více než šestinásobný. Také v dalších dvou okresech kraje (Náchod a Jičín) se hodnota staveb výrazně zvýšila o 73,4 %, resp. 32,1 %. Ve zbývajících dvou okresech Trutnov a Rychnov nad Kněžnou došlo k meziročnímu poklesu hodnoty, a to o 20,4 %, resp. 14,1 %.

Na celkové orientační hodnotě staveb v kraji se téměř třemi čtvrtinami podílel okres Hradec Králové, podíly ostatních okresů se pohybovaly mezi 4,1 % v okrese Rychnov nad Kněžnou a 7,9 % v okrese Trutnov.

České republice dosáhla orientační hodnota staveb v 1. pololetí 2022 celkové výše 269,1 mld. a meziročně vzrostla o pětinu. V jedenácti krajích došlo k meziročnímu růstu hodnoty staveb. Vedle Královéhradeckého kraje, kde bylo tempo růstu v 1. pololetí nejrychlejší, zaznamenal více než 50% nárůst Pardubický kraj, v Karlovarském a Plzeňském kraji byl nárůst hodnoty staveb 46,2 %, resp. 45,5 %. Ve třech krajích došlo k meziročnímu poklesu, nejvýraznější v Libereckém kraji (o 35,0 %).

Průměrná hodnota na jedno stavení povolení dosáhla v kraji hodnoty 11 688 tis Kč. V okrese Hradec Králové se vyšplhala na hodnotu 31 944 tis. Kč, v ostatních okresech kraje byla pod průměrem kraje i České republiky (6 090 tis. Kč).

Mezi kraji byla nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení tradičně v hl. městě Praze (21 258 tis. Kč) a druhá nejvyšší byla v Královéhradeckém kraji. Naopak nejnižší hodnota byla v Jihočeském kraji (2 809 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ / Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře