ochrana spotřebitele, Eshop, Jídlo z internetu, U 80 procent kontrolovaných e-shopů došlo k porušení zákonů, eshop, online nakupování, clo, dph,

U internetových prodejců stále dochází k porušování zákonů – Česká obchodní inspekce se i ve 2. čtvrtletí 2022 zaměřila na dodržování platné legislativy v oblasti internetového obchodování.

Celkem uskutečnila 245 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 203 případech, což je 82,9 %. Oproti 1. čtvrtletí 2022 došlo k nárůstu porušení právních předpisů u kontrolovaných prodejců. Kontroly ČOI nejsou v žádném případě obrazem trhu, protože kontroly ČOI jsou cílené často právě na weby, na které je více podání spotřebitelů a inspektoři se vracejí také na internetové stránky, kde v minulosti zjistili pochybení.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2022 pokračovala v realizaci kontrolní akce zaměřené na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů vztahujících se k internetové obchodování. Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby vyvíjející obchodní aktivity v internetovém prostředí (http, www). Podmínkou kontroly je skutečnost, že osoba zde vyvíjí obchodní aktivity, tzv. nabízí a prodává výrobky spotřebiteli tak, jak je definováno v příslušných právních předpisech.

ČOI v této oblasti provedla celkem 245 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 203 případech (82,9 %). Oproti 1. čtvrtletí 2022 došlo k nárůstu porušení právních předpisů o 5,7 %.

Výsledky kontrol za 2. čtvrtletí roku 2022 znovu potvrdily, že u internetového prodeje dochází stále k porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky přetrvávají v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích. Prodávající u této formy prodeje výrobků uchylují i k nekalým obchodním praktikám, což se potvrdilo ve více než 170 případech. Dále provozovatelé e-shopů neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, neposkytují informace související s uplatněním práva zboží reklamovat.

Česká obchodní inspekce bude dále reagovat na vzrůstající trend internetového obchodování a i v následujícím období bude důsledně oblast internetového obchodování v ČR kontrolovat.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha221777,3 %
Jihočeský a Vysočina1919100,0 %
Plzeňský a Karlovarský644875,0 %
Ústecký a Liberecký191263,2 %
Královéhradecký a Pardubický211990,5 %
Jihomoravský a Zlínský463882,6 %
Olomoucký a Moravskoslezský545092,6 %
Celkem24520382,9 %

Zjištěné nedostatky

ČOI zjistila, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen ve 454 případech:

  • ve 125 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 91 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • v 80 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • ve 75 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • ve 25 případech bylo porušeno ustanovení, které upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších § zákona č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno v menším rozsahu.

Ve 42 případech bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce. Jednalo se například o zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (12 případů), zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (10 případů) nebo zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (8 případů).

Právní předpisy Evropské unie byly v rámci této kontrolní akce porušeny ve 45 případech.

Uložená opatření:
Česká obchodní inspekce v tomto období uložila celkem 233 pokut v hodnotě 2 986 000 Kč.
Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila nejvyšší pokutu společnosti Somavedic Technologies s.r.o., konkrétně ve výši 320 000 Kč. Společnost na svých internetových stránkách www.somavedic.cz mimo jiné uvedla věcně nesprávnou a nepravdivou informaci: „Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G“. Toto tvrzení kontrolované osoby, které se týká eliminace vlivů těchto sítí, se nezakládá na pravdě, navíc tvrzení nepravdivých informací u výrobku, tedy užití nekalé praktiky, je zakázáno. Dále společnost na svých internetových stránkách např. neinformovala o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat nebo nesplnila povinnost vystavení EU prohlášení o shodě (tzv. „CE“).

Zdroj: Státní správa

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře